LOCKDOWN

Bericht naar aanleiding van persconferentie 18 december (update)

Zaterdag is er een totale lockdown afgekondigd met ingang van zondag 19 december 05.00 uur. Deze lockdown duurt in ieder geval tot 15 januari 2022 5.00 uur.

In aansluiting op het advies van het CIO komen we tot de volgende aanbevelingen:

  1. Maak gebruik van de mogelijkheid om kerkdiensten digitaal uit te zenden en mee te maken. Dit geldt ook voor alternatieve kerstvieringen, zoals bijv. de kinderkerstviering etc.
  2. Als er redenen zijn – in uitzonderlijke gevallen – om fysieke diensten te houden, met name tijdens de komende feestdagen, dan met maximaal 50 kerkgangers (exclusief ‘medewerkers’) op anderhalve meter afstand. Dit aantal is gebaseerd op een door het ministerie gepubliceerde regeling.

Hierbij gelden verder alle voorschriften over veilige afstand, placeren, handen wassen en de andere basisregels.

Georganiseerde jeugdactiviteiten

Voor jongeren tot en met 17 jaar – en personen die deze activiteiten organiseren of begeleiden –  zijn activiteiten buiten mogelijk tot 17.00 uur. Dit mag geen evenement zijn. Dat betekent dat het mogelijk is om bijvoorbeeld de kerstchallenge (voorbereidingstijd 4 uur) nog te organiseren voor de kinderen en jongeren in uw gemeente.

Bezoekwerk

Gelet op het advies om het aantal onderlinge contacten zo klein mogelijk te houden, is het advies om terughoudend te zijn als het gaat om kerkelijk bezoekwerk. Wellicht zijn er andere manieren te overwegen, zoals telefonisch of beeldbellen. Wanneer een een bezoek dringend is, bijv. in het geval van crisismomenten, is het gewenst om de adviezen over bezoek in coronatijd in acht te nemen:

  • maximaal 2 personen op bezoek per dag
  • basisregels in acht nemen, inclusief 1,5 meter

Zie ook https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/bezoek.

Dringende vergaderingen

Voor dringende vergaderingen wordt allereerst aangeraden om deze digitaal te laten plaatsvinden. Wanneer dit onmogelijk is kunnen deze worden belegd met inachtneming van alle basisregels – inclusief de verplichte veilige afstand van 1,5 meter.

Uitvaarten en huwelijksdiensten

Voor het bijwonen van uitvaarten geldt een maximum van 100 personen.   Voor huwelijksdiensten een maximum van 50 aanwezigen.

Zie voor meer informatie :

Zie ook de kerstboodschap van scriba René de Reuver:

Kerstboodschap 2021: ‘Hoe diep ook het duister …’


bron: Protestantse Kerk – Vindplaats van geloof, hoop en liefde