Gemeentevergadering en Jaaroverzichten van de PGA-B

Dinsdag 25 mei

In een gemeentevergadering op afstand op dinsdag 25 mei leggen we u de jaarverslagen 2020 voor van het College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters. Ook informeren we u over de actualiteit van dat moment.
Mogelijke onderwerpen zijn dan de stand van zaken m.b.t. het beroepingswerk, de samenwerking tussen de wijkgemeenten, ontwikkelingen op het gebied van personeel en de verkoop van de Pelgrimskerk.
De vergadering begint om 20.00 uur.
De stukken vindt u via onderstaande links:

College van Kerkrentmeesters: Jaarrekening 2020 >
College van Diakenen: Jaarverslag 2020 >

Met een e-mail aan de scriba van de AK (scribaak@pga-b.nl) of een telefoontje naar het Kerkelijk bureau (020-641 3648) krijgt u de stukken opgestuurd.

U kunt op 25 mei om 20.00 uur deelnemen aan deze gemeentevergadering via kerkdienstgemist.nl/Paaskerk of via het vergadersysteem Teams. Opgave voor dit laatste d.m.v. een e-mail naar de scriba van de AK.

Pieter Licht,
scriba AK.