Verslag gemeentevergadering dinsdag 25 mei 2021


Lees het verslag >

De vergadering is terug te zien op:  Kerkdienstgemist.nl/Paaskerk >


De gemeentevergadering vond plaats vanuit de Paaskerk. De vergadering was voor gemeenteleden te volgen via kerkdienstgemist.nl. Deze gemeenteleden konden vooraf vragen insturen die dan tijdens de vergadering werden beantwoord. Ook bestond voor hen de mogelijkheid om tijdens de vergadering een vraag te stellen via whatsapp of SMS. De vergadering was voor gemeenteleden ook bij te wonen via het vergadersysteem Teams. Deze gemeenteleden konden direct tijdens de vergadering interactief hun vragen inbrengen.

De vergadering werd geopend en afgesloten door de voorzitter van de AK Nelly Versteeg. Voor de opening las zij uit Handelingen 2 over de eerste toespraak van Petrus na de uitstorting van de Heilige Geest. Met een kleine groep mensen namen de apostelen destijds onverschrokken het woord. Nelly sloot de vergadering af met het voorlezen van lied 259, een avondlied.

Verder zag de agenda er als volgt uit:

 1. Jaarrekening College van Kerkrentmeesters (afgekort: CvK)
  • Korte presentatie
  • Beantwoording van vooraf binnengekomen vragen
 2. Jaarverslag College van Diakenen (afgekort: CvD)
  • Korte presentatie
  • Beantwoording van vooraf binnengekomen vragen
 3. Voortgang in de verkoop van de Pelgrimskerk
 4. Beantwoording van tijdens de vergadering binnengekomen vragen

De stukken vindt u via onderstaande links:

College van Kerkrentmeesters: Jaarrekening 2020 >
College van Diakenen: Jaarverslag 2020 >

Met een e-mail aan de scriba van de AK (scribaak@pga-b.nl) of een telefoontje naar het Kerkelijk bureau (020-641 3648) krijgt u de stukken opgestuurd.

Pieter Licht,
scriba AK.