Ontmoeting

programma 2022 – 2023

Elkaar ontmoeten, het delen van verhalen, elkaar zien, dat is een belangrijk deel van ons gemeenteleven. Dat kan op zondagmorgen in de kerk, maar ook door de week.

In de Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert worden er diverse mogelijkheden geboden om elkaar te ontmoeten en te spreken over een thema dat raakt aan het geloof. Dit programma is voor iedereen die geïnteresseerd is.

Het is fijn te weten hoeveel mensen er verwacht kunnen worden. Meldt u zich daarom liefst tevoren aan bij de contactpersoon die bij het programmaonderdeel vermeld staat.

Houdt u ook de Present en de wekelijkse berichten via de Nieuwsbrief, de Kruispuntjes en de Paaskerk-berichten in de gaten voor nadere toelichting op het thema of voor wijzigingen in de planning.

Ontmoetingsbijeenkomsten


Kruiskerk

Van der Veerelaan 30a
Contactpersoon: Eric Citroen
tel. 06 5067 7403

3e maandag om de maand, 14.30 uur
19 september. 21 november
16 januari, 20 maart, 15 mei
Open huis: iemand kan iets vertellen over een thema, er is iets creatiefs te doen of er is een gesprekskring over een thema. In de Kruispuntjes volgt een nadere aankondiging.

Middenhof

Dr. Willem Dreesweg 155d
Jany Steur
tel 020 643 684810

dinsdagmiddagen, 14.30 uur
13 september, 8 november,
10 januari, 7 maart, 9 mei

Kastanjeflat

Kastanjelaan 21
Contactpersoon: Yvonne Licht
tel. 06 2298 9614

donderdagmiddagen, 14.30 uur
13 oktober, 8 december,
9 februari, 13 april, 12 mei

Dignahoeve

Dignahoede 174
Contactpersoon: Mimi Emmelot
tel. 06 1443 3833

donderdagmiddagen, 14.30 uur
13 oktober, 8 december,
16 februari, 13 april, 1 juni

De Bolder

Groenhof 140
Contactpersoon: Berend van Stal
tel. 06 2956 6464

woensdagmiddagen, 14.30 uur
14 september, 26 oktober, 7 december,
25 januari, 22 maart, 24 mei

LET OP: Voor de ontmoetingsmiddagen van de Kruiskerk en de Paaskerk is de aanvangstijd inu overal 14.30 uur.


Kannen en Kruiken

Goede Herderkerk

Van Boshuizenstraat 420
Contactpersoon: Nelly Versteeg
tel. 020 642 8610

Elke eerste en derde woensdag van de maand, van 15.00 – 16.30 uur. Soms is er de eerste woensdag van de maand ook een maaltijd rond 18.00 uur.
Verdere informatie in de Present en op de website van de Pelgrimskerk.

Voor meer informatie over het programma kunt u terecht bij ouderenpastor Eric Citroen, tel. 06 5067 7403, e-mail: ouderenpastor@pga-b.nl.

Heeft u moeite om te komen naar de ontmoetingsmiddagen, of zou u juist liever persoonlijk willen praten over geloofsvragen? Ook dan kunt u bij uw ouderenpastor terecht.

 

 

Kerkelijk bureau
Binderij 7 · Postbus 2011, 1180 EA Amstelveen · tel. 020 641 36 48 · www.pga-b.nl
kerkelijkburau@pga-b.nl · rekeningnummer NL53 ABNA 0549 3165 23