Psalmen

Het psalmenboek is het gebedenboek van Israël. De psalmen zijn niet uit het leven van mensen weg te denken. Hoe komt het toch, dat de psalmen zo onverwoestbaar zijn? Ze worden al vele eeuwen door het volk Israël gezongen. De monniken zingen de psalmen in hun kloosters. En wij zingen de psalmen tijdens onze vieringen.

Wat is het geheim van de psalmen, dat ze ook nu nog mensen aanspreken? Kennelijk bevatten deze liederen, deze gebeden, iets wezenlijks, iets persoonlijks, iets dat mensen raakt en ontroert. De psalmen gaan ons hele leven met ons mee. En ze zijn zo puur en rauw als het leven zelf. In de psalmen klinken gevoelens door als: blijdschap en verdriet, angst en vertrouwen, hoop en droefheid. We lezen, bidden en zingen psalmen als we vrolijk zijn en als het water ons tot aan de lippen komt. Ik hoop van harte dat de psalmen ons ook mede door de coronacrisis heen helpen.

Psalmoverdenkingen over

Psalm 105, Psalm 138, Psalm 67, Psalm 29, Psalm 78, Psalm 86, Psalm 145, Psalm 89, Psalm 69, Psalm 100, Psalm 150, Psalm 68, Psalm 104, Psalm 71, Psalm 91, Psalm 121, Psalm 66, Psalm 98, Psalm 124, Psalm 72, Psalm 23, Psalm 103, Psalm 114, Psalm 139, Psalm 22, Psalm 116, Psalm 118 en Psalm 42/43