Veertigdagen – bezinning

Veertigdagentijd is een tijd van vasten en bezinning. Om samen de weg te gaan van donker naar licht, naar Pasen. In deze weken elke maandag een kleine handreiking. Om stil te staan bij het leven van Jezus en de zeven werken van barmhartigheid.

De dorstigen te drinken geven

De Bijbel over ‘de dorstigen laven’
‘Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken’ – Mattheüs 25:35

Na een paar droge zomers lijkt ook bij ons het besef gegroeid dat water niet altijd zomaar aanwezig is. Voor miljoenen mensen is een nog groter gebrek aan goed drink water dagelijkse realiteit. Een mens zonder drinken wordt dorstig, raakt uitgeput. Barmhartig ben je als je er dan bent om diegene
van water te voorzien. In de Bijbel is dorst vaak ook de dorst naar God. Bijna poëtisch lopen de beelden door elkaar, zoals in Psalm 42: zoals een hert
dat naar water snakt, verlangt de dichter naar God. En als Jezus bij een waterput een vrouw uit Samaria tegenkomt, wordt zijn vraag naar water gaandeweg een vraag naar de vrouw zelf. Ook dat is dorst laven: kijken waar mensen droog zijn komen te staan en hoe het komt dat de vreugde weg lijkt.
In navolging van Jezus laven we wie dorst heeft. Door mee te helpen mensen van water te voorzien, door te zorgen voor de ziel.


opgaande-zon-zee