Paasgroetenactie

Stuur een paasgroet naar gedetineerden in Nederland en in het buitenland

Jaarlijks organiseren de Protestantse Kerk en Kerk in Actie een actie om gedetineerden een bemoediging te sturen met Pasen. Een paasgroet doet goed. Ontvangers realiseren zich dat er aan hen gedacht wordt en dat er mensen zijn die zich inleven in hun situatie. Het is goed om de boodschap van Pasen ieder jaar weer door te geven.

De kaarten worden onder leiding van een justitiepredikant ontworpen door gedetineerden. Ieder jaar wordt aan de hand van het thema van de 40dagentijdcampagne van Kerk in Actie een beeld ontworpen.

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart krijgen, zeker als daar ook iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit dat er om hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld. Het doet goed als men je door een kaart een hart onder de riem steken.

De Kruiskerk, Paaskerk en de Pelgrimskerk doen mee aan deze actie.

Kruiskerk

U kunt de kaarten bestellen via de diaconie van de Kruiskerk, banknummer NL10 RABO 0174 9610 06 o.v.v. Paasgroetenactie en uw adres. Als u geen internet heeft kunt u bellen naar Lamkje Sminia, 020-6457284.
De kaarten kosten 2 euro per stuk, inclusief postzegel. Na overmaking van het bedrag zal iemand van de diaconie de kaarten bij u afleveren. Als u er een (bemoedigende) groet op geschreven hebt kunt u ze u bij de Kruiskerk of bij één van de diakenen in de brievenbus doen. De diaconie zorgt ervoor dat de kaarten op de plaats van bestemming komen.

Paaskerk

U wordt gevraagd een groet voor een gedetineerde per email te sturen naar roeltje@fammentink.nl. Wij schrijven deze groet namens u op een kaart en sturen hem op.
Heeft u geen email? U mag uw groet ook via de telefoon: 020-4537148. Wilt u bijdragen aan de kosten van de kaarten en postzegel? Maak dan € 2,00 over op rek: NL44 INGB 0004 8801 71 t.n.v. Prot.Paaskerkgemeente o.v.v. paasgroetenkaart.