Donderdag 1 april – Witte Donderdag

Overzicht van alle diensten

Kruiskerk
18.30 uur: ds. Fokko Omta, viering van het Avondmaal, orde van dienst
Paaskerk
19.00 uur: ds. Werner Pieterse, viering met Heilig Avondmaal, orde van dienst


toelichting 1e collecte  Diakonie : Rudolphstichting

De Rudolphstichting zet zich in voor kwetsbare kinderen. Het gaat om kinderen die na verwaarlozing, mishandeling en misbruik uithuisgeplaatst zijn. De Rudolphstichting zorgt ervoor dat kinderen en jongeren de ruimte en de kans krijgen om op te groeien in de geborgenheid van een gezin en in een stimulerende leer- en leefomgeving. Rudolphstichting doet haar werk en haar projecten in en vanuit De Glind, ook wel bekend als het Jeugddorp.
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Rudolphstichting.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 1e collecte.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/

toelichting 2e collecte Kerk: Vormings-en toerustingswerk in onze gemeente

Hoewel het spannend blijft wanneer we in groepsverband weer mogen samenkomen, hopen we zo snel mogelijk een nieuw inspirerend aanbod ‘Leren en bezinnen’ samen te stellen. Een afwisselend programma voor alle gemeenteleden en geïnteresseerden uit Amstelveen en Buitenveldert. De opbrengst van deze collecte wordt onder andere hieraan besteed.
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. leren.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 2e collecte.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/


Overzicht collecte-opbrengsten oktober t/m december 2020 >


Overige diensten in de Zorg-/Ziekenhuizen

Kapel Vumc:geen dienst
Vreugdehof: geen dienst
Zorgcentrum Groenelaan: geen dienst
Ziekenhuis Amstelland: geen dienst
De Buitenhof: geen dienst
Zorgcentrum Zonnehuis: geen dienst