Zondag 1 augustus

Overzicht van alle diensten

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Jaap Dolaard, orde van dienst
Paaskerk
10.00 uur: dr. R.H. Reeling Brouwer, orde van dienst
Pauluskerk
10.00 uur: ds. J.A. van den Berg, Sint Antoniepolder
18.30 uur: ds. W.F. Jochemsen, Noordeloos
Pelgrimskerk
10.30 uur: mw. Nelly Versteeg, orde van dienst
Vreugdehof
10.30 uur: ds. Bram Sneep
Zorgcentrum Groenelaan
donderdag 5 augustus, 10.30 uur: nog niet bekend


toelichting 1e collecte  Diakonie:
Stap Verder in Amsterdam Zuidoost

In het stadsdeel Amsterdam Zuidoost leven zo’n 80.000 mensen van 135 nationaliteiten. Het diaconaal oecumenisch centrum Stap Verder heeft speciale aandacht voor de nieuwkomers, zowel de mensen mét als zonder geldige papieren. Stap Verder heeft sociale en juridische spreekuren, verwijst mensen door naar instanties, biedt laagdrempelige taallessen en biedt vrouwen naailessen om in hun eigen inkomen te voorzien. Medewerkers van Dokters van de Wereld verzorgen een medisch spreekuur. Afgelopen jaar is het bezoekersaantal verdubbeld en werken we met het Rode Kruis samen om ook voedsel vouchers uit te delen en met Stichting Leergeld om laptops aan kinderen te verstrekken. Kortom: een plek midden in de wijk waar de kerken diaconaal present zijn voor mensen die nergens anders terecht kunnen. Helpt u mee?

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Stap Verder.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 1e collecte.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/

toelichting 2e collecte Kerk:
Paaskerk en Kruiskerk Wijkwerk

Helaas kunnen we nog niet met alle gemeenteleden in de kerk zijn en willen u toch de kerkdienst niet laten missen. Via Kerkdienstgemist.nl bent u live met de viering verbonden of kunt u er uitgesteld naar kijken. De collectie van vandaag is speciaal voor de kosten van Kerkdienstgemist.nl.

Pelgrimskerk Wijkwerk

Deze week collecteren wij voor het wijkwerk. De opbrengst gaat naar onze wijkkas. De bestemming is onder andere voor: bloemen in de kerk en voor zieken, onze website, de nieuwsbrief. Wij rekenen op uw gift bij deze collecte.

U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Wijkwerk Kruiskerk / Paaskerk / Pelgrimskerk.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 2e collecte.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/


Overzicht collecte-opbrengsten 1e kwartaal 2021 >