Zondag 10 januari

Overzicht van alle diensten

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Sieb Lanser, orde van dienst
Paaskerk
10.00 uur: mw. TrudyJoosse-Ridder, orde van dienst
19.30 uur: meditatieve Taizéviering, orde van dienst
Pelgrimskerk
10.30 uur: : ds. Harmen de Vries, orde van dienst


Pauluskerk
10.00 uur: ds. M. Aangeenbrug, Apeldoorn
18.30 uur: ds. J.A.J. Pater, Noordwijk


toelichting 1e collecte  Diakonie : Voedselbank Amstelveen

De Voedselbank  verstrekt wekelijks voedselpakketten aan inwoners die om financiële redenen niet of slechts gedeeltelijk in hun eigen voedselvoorziening kunnen voorzien. De 40 vrijwilligers spannen zich hiervoor belangeloos in.  Op dit moment verzorgt de Voedselbank voor circa  125 huishoudens ( 370 personen) een voedselpakket.  De Voedselbank streeft ernaar om een gezond en gevarieerd voedselpakket te verstrekken.

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. voedselbank.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 1e collecte.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon.

toelichting 2e collecte Kerk:

Paaskerk en Kruiskerk Wijkwerk

Helaas kunnen we nog niet met alle gemeenteleden in de kerk zijn en willen u toch de kerkdienst niet laten missen. Via Kerkdienstgemist.nl bent u live met de viering verbonden of kunt u er uitgesteld naar kijken. De collectie van vandaag is speciaal voor de kosten van Kerkdienstgemist.nl.

Pelgrimskerk Wijkwerk

Deze week collecteren wij voor het wijkwerk. De opbrengst gaat naar onze wijkkas. De bestemming is onder andere voor: bloemen in de kerk en voor zieken, onze website, de liturgieën. Wij rekenen op uw gift bij deze collecte.

U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Wijkwerk Kruiskerk / Paaskerk / Pelgrimskerk.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 2e collecte.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon.


Zie ook het overzicht van de collecte-opbrengsten: collecte-opbrengsten >


Overige diensten in de Zorg-/Ziekenhuizen

Kapel Vumc
10.30: drs. Bram Oudenampsen
Vreugdehof
10.30 uur: ds. Bram Sneep
Zorgcentrum Groenelaan: geen dienst
Ziekenhuis Amstelland: geen dienst
De Buitenhof: geen dienst
Zorgcentrum Zonnehuis: geen dienst