Zondag 11 juli

Overzicht van alle diensten

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Fokko Omta, orde van dienst
Paaskerk
10.00 uur: prop. Nicolien Luitwieler, orde van dienst
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Beens, Barneveld
18.30 uur: ds. L. Plug, Barneveld
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Sieb Lanser, orde van dienst
Zorgcentrum Groenelaan
donderdag 15 juli, 10.30 uur: drs. Renger Prent


toelichting 1e collecte  Diakonie:
Thuis kerkdienst beluisteren zonder internet

Aan gemeenteleden zonder internetverbinding die toch naar de zondagse viering willen luisteren wordt een Powerlineadapter ter beschikking gesteld en desgewenst geïnstalleerd. Een praktische oplossing die hen in staat stelt om toch verbonden te blijven met de kerkelijke gemeenschap. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor het abonnement om de zondagse vieringen uit te zenden en de kosten van de apparatuur om dat mogelijk te maken.

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. kerkdienst thuis.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 1e collecte.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/

toelichting 2e collecte Kerk:
Eredienst & pastoraat in onze gemeente

Als Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert – Kruiskerk, Paaskerk en Pelgrimskerk – zijn we dankbaar dat we uit Gods Liefde mogen leven en die al delend mogen geven. Daar zetten we ons voor in, samen met u. Door om te zien naar elkaar en naar onze buurtgenoten. Betuig uw steun door een gift aan deze collecte.

U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. eredienst en pastoraat.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 2e collecte.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/


Overzicht collecte-opbrengsten 1e kwartaal 2021 >