Zondag 14 maart

Overzicht van alle diensten

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Ruurd van der Weg, Uithoorn, orde van dienst
Paaskerk
10.00 uur: ds. Werner Pieterse, orde van dienst
19.30 uur: meditatieve Taizéviering, orde van dienst
Pelgrimskerk
10.30 uur: tijdelijk geen dienst


Pauluskerk
10.00 uur: ds. P. Veerman, Katwijk
17.00 uur: ds. A. Simons, Montfoor


toelichting 1e collecte  Diakonie : Kerk in Actie – ondersteuning diaconaat in arme regio’s

Armoede in Nederland is een groeiend probleem. In regio’s als Groningen en Limburg zijn de armoedecijfers schrikbarend hoog. Armoede gaat hier vaak over van generatie op generatie. Er is weinig werk en er zijn weinig voorzieningen om kansarme jongeren op te vangen. Kerken willen graag helpen bij alle problemen die hiermee samenhangen met initiatieven als voedselbanken en kledinginzamelingsacties. Met uw bijdrage aan de collecte ondersteunt u deze diaconale initiatieven. Van harte aanbevolen.
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. armoede in Nederland.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 1e collecte.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon.

toelichting 2e collecte Kerk: Wijkwerk

Paaskerk en Kruiskerk Wijkwerk
Helaas kunnen we nog niet met alle gemeenteleden in de kerk zijn en willen u toch de kerkdienst niet laten missen. Via Kerkdienstgemist.nl bent u live met de viering verbonden of kunt u er uitgesteld naar kijken. De collectie van vandaag is speciaal voor de kosten van Kerkdienstgemist.nl.
Pelgrimskerk Wijkwerk
Deze week collecteren wij voor het wijkwerk. De opbrengst gaat naar onze wijkkas. De bestemming is onder andere voor: bloemen voor onze zieken, de website, de nieuwsbrief. Wij rekenen op uw gift bij deze collecte.
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Wijkwerk Kruiskerk / Paaskerk / Pelgrimskerk.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 2e collecte.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon.


Overzicht collecte-opbrengsten oktober t/m december 2020 >


Overige diensten in de Zorg-/Ziekenhuizen

Kapel Vumc: geen dienst
Vreugdehof: geen dienst
Zorgcentrum Groenelaan: geen dienst
Ziekenhuis Amstelland: geen dienst
De Buitenhof: geen dienst
Zorgcentrum Zonnehuis: geen dienst