Zondag 15 augustus

Overzicht van alle diensten

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Sieb Lanser, Maaltijd van de Heer, orde van dienst
Paaskerk
10.00 uur: ds. Barbara de Groot, orde van dienst
Pauluskerk
10.00 uur: ds. G. Lugthart, Katwijk
18.30 uur: prop. A.R. van Asselt, Baarn
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Harmen de Vries, orde van dienst
Vreugdehof
10.30 uur: pastor Ellen Kok
Zorgcentrum Groenelaan
donderdag 19 augustus, 10.30 uur: nog niet bekend


toelichting 1e collecte  Diakonie:
Stoelenproject

Het Stoelenproject is de meest laagdrempelige avond- en nachtopvang van Amsterdam. De opvang is sober, maar veilig, warm en gratis. Elke avond en nacht verblijven er 50 daklozen in deze opvang aan de Marnixstraat. Het is belangrijk dat er een plek is waar daklozen terecht kunnen voor een fatsoenlijke maaltijd en waar vrijwilligers met hen op zoek gaan naar alternatieve oplossingen om hen een dak boven het hoofd te bieden. Help mee door een gift aan deze collecte.

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. stoelenproject.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 1e collecte.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/

toelichting 2e collecte Kerk:
Christenen staan sterker in hun geloof in Pakistan

In het islamitische Pakistan hebben christenen het niet gemakkelijk. Je wordt beschouwd als tweederangs burger, gediscrimineerd en geregeld kritisch bevraagd op je geloof. Dit maakt veel christenen onzeker. Kerk in Actie steunt een bijbelschool die hen door middel van trainingen meer over de Bijbel leert en ook laat zien hoe je je als christen staande kunt houden in de maatschappij. Uw gift maakt dat jaarlijks ruim zesduizend – vooral jonge – mensen hieraan mee kunnen doen.

U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Pakistan.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 2e collecte.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/


Overzicht collecte-opbrengsten 1e kwartaal 2021 >