Zondag 15 november

Overzicht van alle diensten

1e collecte diaconie: Wijkdoel
2e collecte kerk:  Wijkwerk


Kruiskerk
10.00 uur: ds. Werner Pieterse, orde van dienst
Paaskerk
10.00 uur: dr. Eep Talstra, Amsterdam, orde van dienst
16.00 uur: ds. Bara van Pelt, themaviering, orde van dienst
Pelgrimskerk
10.30 uur: drs. Renger Prent, orde van dienst


Pauluskerk
10.00 uur: ds. P.G. Oskam, Waverveen
18.30 uur: ds. A. van Vuuren, Capelle a.d. IJssel


toelichting 1e collecte  Diakonie :
Wijkdoel Paaskerk
Stichting Voedselbank Amstelveen stelt overtollige levensmiddelen beschikbaar aan mensen die tijdelijk ondersteuning nodig hebben in hun primaire levensonderhoud: eten en drinken. Door de coronacrisis maken voedselbanken een moeilijke tijd door: er zijn minder vrijwilligers beschikbaar en er worden minder levensmiddelen gedoneerd. De opbrengst van de collecte wordt daarom gebruikt om Stichting Voedselbank Amstelveen te ondersteunen bij haar werk.
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. voedselbank.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 1e collecte.
Wijkdoel Pelgrimskerk
Actie Sprinkhaan – Verjaag de honger
Enorme zwermen woestijnsprinkhanen vreten in  grote delen van Zuidoost-Azië en Oost-Afrika het land kaal. Een zwerm eet de dagelijkse hoeveelheid voedsel van 2500 mensen op. Boeren in Ethiopië, Zuid-Soedan en Pakistan raken hun oogst en daardoor hun inkomen kwijt. Honger en armoede dreigt voor de bevolking. Het einde van de sprinkhanenplaag is nog niet in zicht! Na corona maakt de sprinkhanenplaag  de armoede onder de bevolking nog groter. Kerk in Actie steunt deze boeren met waarschuwingssystemen, die tijdig signaleren wanneer er sprinkhanen komen en een geluid afgeven om ze te verjagen. En met voedselnoodhulp om honger te voorkomen waar sprinkhanen de oogst hebben verwoest.
Dat kan alleen dank zij uw bijdrage. Doet u ook mee ?
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Actie Sprinkhaan.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 1e collecte.
Wijkdoel Kruiskerk
Dorcas – Voedselactie
Dorcas is een internationale christelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking, sociale hulp, noodhulp en wederopbouw. Dit jaar houden we een collecte in plaats van een inzameling van levensmiddelen voor de allerarmsten in Oost-Europa. Dat is extra hard nodig in deze tijd. Van de opbrengst van deze collecte worden door vrijwilligers van Dorcas levensmiddelen gekocht en in pakketten verpakt met in elk 15,00 euro aan producten. Helpt u mee deze pakketten te vullen?
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Dorcas.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 1e collecte.

toelichting 2e collecte Kerk : Wijkwerk
Pelgrimskerk-Wijkwerk
Deze week collecteren wij voor het wijkwerk. De opbrengst gaat naar onze wijkkas. De bestemming is o.a. voor: zomer/winterprogramma, diverse bijeenkomsten, bloemen in de kerk en voor zieken, onze website, de liturgieën, kaarsen, enz. Wij rekenen op uw gift voor deze collecte.
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL58 INGB 0000 660904  t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, inzake wijkkas Pelgrimskerk o.v.v wijkwerk.
Wijkwerk Paaskerk en Kruiskerk
Nu nog niet met alle gemeenteleden in de kerk kunnen komen is het fijn om via Kerkdienstgemist.nl toch verbonden te zijn.
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Wijkwerk Kruiskerk / Paaskerk [weglaten wat niet van toepassing is]
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 2e collecte.


Zie ook het overzicht van de collecte-opbrengsten: collecte-opbrengsten >


Overige diensten in de Zorg-/Ziekenhuizen

Kapel VUmc
10.00 uur: ds. Dick Kuiper
Vreugdehof
10.30 uur: ds. Bram Sneep

Zorgcentrum Groenelaan: geen dienst
Ziekenhuis Amstelland: geen dienst
De Buitenhof: geen dienst
Zorgcentrum Zonnehuis: geen dienst