Zondag 16 mei

Overzicht van alle diensten

Kruiskerk
10.00 uur: Ds. Mirjam Buitenwerf, orde van dienst
Dienst van Schrift en Tafel
Paaskerk
10.00 uur: Ds. Barbara de Groot, orde van dienst
Pelgrimskerk
10.30 uur: Mw. Nelly Versteeg, orde van dienst


Pauluskerk
10.00 uur: Ds. A.C. Borsje, Zwartebroek – Terschuur
18.30 uur: Ds. C.H. Hogendoorn, Katwijk


toelichting 1e collecte  Diakonie:
Stichting Stap Verder

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Stichting Stap Verder.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 1e collecte.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/

toelichting 2e collecte Kerk:
Nederlands Bijbelgenootschap

U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Nederlands Bijbelgenootschap.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 2e collecte.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/


Overzicht collecte-opbrengsten oktober t/m december 2020 >


Overige diensten in de Zorg-/Ziekenhuizen

Kapel Vumc: geen dienst
Vreugdehof: geen dienst
Zorgcentrum Groenelaan: geen dienst
Ziekenhuis Amstelland: geen dienst
De Buitenhof: geen dienst
Zorgcentrum Zonnehuis: geen dienst