Zondag 16 mei

Overzicht van alle diensten

Kruiskerk
10.00 uur: Ds. Mirjam Buitenwerf, orde van dienst
Dienst van Schrift en Tafel
Paaskerk
10.00 uur: Ds. Barbara de Groot, orde van dienst
17.00 uur: mw. Nelly Versteeg, digitale themaviering, orde van dienst
Pelgrimskerk
10.30 uur: Mw. Nelly Versteeg, orde van dienst


Pauluskerk
10.00 uur: Ds. A.C. Borsje, Zwartebroek – Terschuur
18.30 uur: Ds. C.H. Hogendoorn, Katwijk


toelichting 1e collecte  Diakonie:
Stap Verder in Amsterdam Zuidoost

In het stadsdeel Amsterdam Zuidoost leven zo’n 80.000 mensen van 135 nationaliteiten. Het diaconaal oecumenisch centrum Stap Verder heeft speciale aandacht voor de nieuwkomers, zowel de mensen mét als zonder geldige papieren. Stap Verder heeft sociale en juridische spreekuren, verwijst mensen door naar instanties, biedt laagdrempelige taallessen en biedt vrouwen naailessen om in hun eigen inkomen te voorzien. Medewerkers van Dokters van de Wereld verzorgen een medisch spreekuur. Afgelopen jaar is het bezoekersaantal verdubbeld en werken we met het Rode Kruis samen om ook voedsel vouchers uit te delen en met Stichting Leergeld om laptops aan kinderen te verstrekken. Kortom: een plek midden in de wijk waar de kerken diaconaal present zijn voor mensen die nergens anders terecht kunnen. Helpt u mee?

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Stap Verder.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 1e collecte.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/

toelichting 2e collecte Kerk:
Nederlands Bijbelgenootschap

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) brengt de Bijbel dichtbij in binnen- en buitenland. Dat doet men door de Bijbel te vertalen in begrijpelijke en moderne taal, de Bijbel beschikbaar te stellen, uitleg en achtergronden over de Bijbel te geven en mensen de relevantie van de Bijbel te laten ervaren. Daarom vandaag een collecte voor het NBG. Van harte aanbevolen!

U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. NBG.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 2e collecte.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/


Overzicht collecte-opbrengsten oktober t/m december 2020 >


Overige diensten in de Zorg-/Ziekenhuizen

Kapel Vumc: geen dienst
Vreugdehof: geen dienst
Zorgcentrum Groenelaan: geen dienst
Ziekenhuis Amstelland: geen dienst
De Buitenhof: geen dienst
Zorgcentrum Zonnehuis: geen dienst