Zondag 17 januari

Overzicht van alle diensten

Kruiskerk
10.00 uur: drs. Renger Prent, orde van dienst
Paaskerk
10.00 uur: ds. Werner Pieterse, orde van dienst
16.00 uur: Themaviering over “Hoop”
Op zondag 17 januari om 16.00 uur is er een digitale viering met als thema: Hoop. U kunt deze viering via kerkdienst gemist (https://kerkdienstgemist.nl/stations/1090-Paaskerk-Amstelveen) mee beleven.
De opzet is anders dan u gewend bent, aangezien de viering niet vanuit de Paaskerk plaatsvindt. Wel is er een filmpje met eerder opgenomen bijdragen van ds. Werner Pieterse, enkele (meewerkende) gemeenteleden en muzikale begeleiding door Marcel den Dulk. Het filmpje zal ca 30 minuten duren.
Pelgrimskerk
10.30 uur: : tijdelijk geen dienst


Pauluskerk
10.00 uur: ds. C.H. Hogendoorn, Lelystad
18.30 uur: ds. M. van de Ruitenbeek, Wilnis


toelichting 1e collecte  Diakonie : Kairos-Sabeel Nederland

Wil handen en voeten geven aan oproepen van Palestijnen en van met name Palestijnse christenen om met geweldloze middelen bij te dragen aan het tot stand komen van een rechtvaardige vrede tussen Israël en de Palestijnen. Helpt u mee?

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Kairos-Sabeel.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 1e collecte.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon.

toelichting 2e collecte Kerk: Ondersteuning gemeenten: goed toegerust aan de slag in de kerk

In onze protestantse kerken zijn tienduizenden mensen actief. Dit werk gebeurt op allerlei terreinen: van pastoraat tot missionaire presentie, van diaconaat tot jeugdwerk en van bestuur tot beheer. Met een divers trainingsaanbod helpt de academie van de Protestantse kerk zowel professionals als vrijwilligers om hun taak zo goed mogelijk te doen. Met de trainingen vergroten werkers in de kerk hun kennis, ze doen ideeën op en wisselen ervaringen uit. Zo gaan ze goed toegerust aan de slag!

U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. ondersteuning PKN
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 2e collecte.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon.


Zie ook het overzicht van de collecte-opbrengsten: collecte-opbrengsten >


Overige diensten in de Zorg-/Ziekenhuizen

Kapel Vumc: geen dienst
Vreugdehof:  geen dienst
Zorgcentrum Groenelaan: geen dienst
Ziekenhuis Amstelland: geen dienst
De Buitenhof: geen dienst
Zorgcentrum Zonnehuis: geen dienst