Zondag 18 juli

Overzicht van alle diensten

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Sieb Lanser, Maaltijd van de Heer. orde van dienst
Paaskerk
10.00 uur: ds. Werner Pieterse, orde van dienst
Pauluskerk
10.00 uur: ds. P.G. Oskamp, Waverveen
18.30 uur: ds. P. de Jager, Barneveld
Pelgrimskerk
10.30 uur: drs. Renger Prent, orde van dienst
Vreugdehof
10.30 uur: pastor Gerard Timmermans


toelichting 1e collecte  Diakonie:
Edukans

Wereldwijd gaan 264 miljoen kinderen en jongeren niet naar school of ze stoppen voortijdig. Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Zij geloven dat talent niet verloren mag gaan en werken daarom elke dag samen met scholen, docenten en ouders aan goed onderwijs. Edukans zorgt onder andere voor een veilige leeromgeving, goed opgeleide docenten en betrokken ouders. Allemaal succesfactoren om een kind te laten slagen op school. Helpt u mee?

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Edukans.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 1e collecte.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/

toelichting 2e collecte Kerk:
Communicatie in onze gemeente

In deze tijd is de kerk geen vanzelfsprekendheid meer. We moeten onze activiteiten daarom nog actiever onder de aandacht van de mensen brengen. Paulus ging op de Areopagus staan; in deze tijd is internet een belangrijke plek waar mensen samenkomen en nieuwe gemeenschappen gaan vormen. Maar ook op andere manieren willen we met de mensen om ons heen communiceren. Met de opbrengst van deze collecte wordt onder andere het onderhouden van de websites betaald.

U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. communicatie.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 2e collecte.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/


Overzicht collecte-opbrengsten 1e kwartaal 2021 >