Vrijdag 2 april – Goede Vrijdag

Overzicht van alle diensten

Kruiskerk
18.30 uur: Goede Vrijdagvesper met dr. Bettine Siertsema, orde van dienst
Paaskerk
19.00 uur: ds. Werner Pieterse, het Lijdens-evangelie (Marcus) omlijst met liederen en cello muziek, orde van dienst
Pelgrimskerk
19.30 uur: cantatedienst, liturg: ds. Harmen de Vries, vier zangers en een pianist voeren de Via Crucis van de 19e-eeuwse componist Franz Liszt uit,


Pauluskerk
19.30 uur : ds. P. Vermaat, Veenendaal


1e collecte Diaconie: geen collecte
2e collecte Kerk: geen collecte


Overzicht collecte-opbrengsten oktober t/m december 2020 >


Overige diensten in de Zorg-/Ziekenhuizen

Kapel Vumc:geen dienst
Vreugdehof: geen dienst
Zorgcentrum Groenelaan: geen dienst
Ziekenhuis Amstelland: geen dienst
De Buitenhof: geen dienst
Zorgcentrum Zonnehuis: geen dienst