Zondag 2 mei

Overzicht van alle diensten

Kruiskerk
10.00 uur: Ds. Fokko Omta en rabbijn Awraham Soetendorp, orde van dienst
Paaskerk
10.00 uur: Mw. Nelly Versteeg, orde van dienst
Pelgrimskerk
10.30 uur: Ds. Harmen de Vries, orde van dienst


Pauluskerk
10.00 uur: Ds. J.H. van Daalen, Nijkerk
18.30 uur: Ds. J.A. Mol, Driezum


toelichting 1e collecte  Diakonie:
Wijkdoel

Deze toelichting ontvangt u via uw eigen wijkdiaconie.

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. wijkdiaconie Paaskerk/Kruiskerk/Pelgrimskerk.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 1e collecte.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/

toelichting 2e collecte Kerk:
Jong Protestant: Kerk als thuisplek voor jongeren

Kinderen en jongeren hebben een plek in de kerk! Onderzoek en ervaring laat zien dat kerken die dit serieus nemen aantrekkingskracht hebben op jongeren en jonge gezinnen. Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, ontwikkelt materialen voor jeugdwerkers en andere vrijwilligers die eraan bijdragen dat de kerk een plek is waar jongeren zich gezien, geliefd en veilig voelen en waar hun aanwezigheid en talenten impact hebben. U helpt mee door uw financiële steun.

U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Jong Protestant.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 2e collecte.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/


Overzicht collecte-opbrengsten oktober t/m december 2020 >


Overige diensten in de Zorg-/Ziekenhuizen

Kapel Vumc: geen dienst
Vreugdehof: geen dienst
Zorgcentrum Groenelaan: geen dienst
Ziekenhuis Amstelland: geen dienst
De Buitenhof: geen dienst
Zorgcentrum Zonnehuis: geen dienst