Zondag 20 juni

Overzicht van alle diensten

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Fokko Omta, orde van dienst
16.30 uur: ds. Sytze de Vries, muzikale vesper
Paaskerk
10.00 uur: ds. Trinus Hibma, orde van dienst
17.00 uur: ds. Gert Jan de Bruin, themaviering, orde van dienst
Pauluskerk
10.00 uur: ds. J.C. Breugem (Boven-Hardinxveld), Heilig Avondmaal
18.30 uur: ds. M. van de Ruitenbeek (Weesp), dankzegging Heilig Avondmaal
Pelgrimskerk
10.30 uur: dhr. Chr. Koldewijn, orde van dienst
Zorgcentrum Groenelaan:
donderdag 24 juni, 10.30 uur: Hans Dornseiffen


toelichting 1e collecte  Diakonie:
Wijkdoel Paaskerk

Het Jeannette Noëlhuis is een woongemeenschap in Amsterdam Zuidoost. Hun levensstijl is gebaseerd op eenvoud, gastvrijheid, gebed en direct acties voor een betere samenleving.
Het huis biedt gastvrijheid aan mensen zonder papieren. Zij ontvangen tijdelijk onderdak tot zij een volgende stap kunnen nemen. Het huis biedt o.a. Nederlandse les aan. Ook zoeken ze nu tijdens Corona naar manieren om de bredere groep kwetsbare ongedocumenteerden te steunen.
Het Noëlhuis haalt haar inspiratie uit Mattheüs 25. Hier zegt Jezus dat wat we aan de geringsten van onze broeders en zusters doen, we aan hem doen. Tot de geringsten in onze tijd horen ook de mensen die wij als samenleving het stempel illegaal geven. Het Noëlhuis streeft ernaar zo het evangelie handen en voeten te geven.
Het huis ontvangt geen overheidssubsidie maar draait volledig op giften van voornamelijk kerken, parochies en particulieren.
Uw gebed en steun worden gewaardeerd.

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Jeannette Noëlhuis.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 1e collecte.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/

Wijkdoel Kruiskerk

Stichting Happy Holiday
Deze stichting biedt vakanties aan voor gezinnen waarvan één of meerdere gezinsleden ernstig ziek zijn. In een prachtig vakantiehotel kan de, soms zo complexe, zorg 24/7 uit handen worden genomen door gespecialiseerde (kinder)verpleegkundigen en vrijwilligers. Dat betekent rust en ontspanning voor ouders/verzorgers en vakantieplezier voor het hele gezin.

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Happy Holiday
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 1e collecte.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/

Wijkdoel Pelgrimskerk

Stichting Noodhulp Filipijnen (SNF)
T.b.v. Kindertehuis Bahay Aurora te Baras.
De Filipijnen is een prachtig land, maar kampt ook met grote tegenstellingen tussen rijk en arm. Eén van de problemen is de grote hoeveelheid straatkinderen. Zij wonen om uiteenlopende redenen niet meer thuis, zijn voor hun levens onderhoud veelal op zichzelf aangewezen, gaan niet naar school en lopen bovendien het risico om in de criminaliteit of prostitutie te belanden. Bahay Aurora is een kindertehuis in de plaats Baras ten oosten van de hoofdstad Manilla. Zij hebben ruimte voor de opvang van maximaal 45 straat-en weeskinderen. Tevens verzorgen zij een middagopvang voor kinderen met een verstandelijke beperking uit de omgeving. Door o.a . huisvesting, voeding en onderwijs wordt de basis gelegd voor een beter leven en een hoopvolle toekomst voor deze kinderen. Uw gift wordt hieraan besteed.

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000526833, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert o.v.v. Noodhulp Filipijnen.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 1e collecte.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/

toelichting 2e collecte Kerk:
Paaskerk en Kruiskerk Wijkwerk

Helaas kunnen we nog niet met alle gemeenteleden in de kerk zijn en willen u toch de kerkdienst niet laten missen. Via Kerkdienstgemist.nl bent u live met de viering verbonden of kunt u er uitgesteld naar kijken. De collectie van vandaag is speciaal voor de kosten van Kerkdienstgemist.nl.

Pelgrimskerk Wijkwerk

Deze week collecteren wij voor het wijkwerk. De opbrengst gaat naar onze wijkkas. De bestemming is onder andere voor: bloemen in de kerk en voor zieken, onze website, de nieuwsbrief. Wij rekenen op uw gift bij deze collecte.

U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Wijkwerk Kruiskerk / Paaskerk / Pelgrimskerk.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 2e collecte.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/


Overzicht collecte-opbrengsten 1e kwartaal 2021 >