Zondag 22 augustus

Overzicht van alle diensten

Kruiskerk
10.00 uur: drs. Renger Prent, orde van dienst
Paaskerk
10.00 uur: ds. Barbara de Groot, orde van dienst
Pauluskerk
10.00 uur: ds. M.B. van den Akker, Nieuwerkerk a/d IJssel
18.30 uur: ds. J.A.J. Pater, Noordwijk
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Sieb Lanser, orde van dienst


toelichting 1e collecte  Diakonie:
Drugspastoraat Amsterdam

Het Drugspastoraat Amsterdam (DPA) is een stichting die pastorale zorg verleent aan mensen die in hun leven zijn of waren vastgelopen door drugsgebruik of in drugsgebruik. Vanuit christelijke traditie wordt antwoord geboden op de zingevingsvragen die deze situatie bij de mensen die erin verkeren oproept. Het Drugspastoraat is er met name er voor mensen die (door of vanwege hun druggebruik) geen sociaal of maatschappelijk netwerk hebben of daar moeilijk aansluiting bij kunnen houden.

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. drugspastoraat.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 1e collecte.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/

toelichting 2e collecte Kerk:
Eredienst & pastoraat in onze gemeente

Als Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert – Kruiskerk, Paaskerk en Pelgrimskerk – zijn we dankbaar dat we uit Gods Liefde mogen leven en die al delend mogen geven. Daar zetten we ons voor in, samen met u. Door om te zien naar elkaar en naar onze buurtgenoten. Betuig uw steun door een gift aan deze collecte.

U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. eredienst en pastoraat.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 2e collecte.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/


Overzicht collecte-opbrengsten 2e kwartaal 2021 >