Zondag 22 november – Voleindingszondag

Overzicht van alle diensten

1e collecte diaconie: Kledingbank
2e collecte kerk: Omzien naar mensen binnen en buiten de Kerk


Kruiskerk
10.00 uur: ds. Sieb Lanser, gedachtenisdienst, orde van dienst
14.00 uur: ds. Sieb Lanser, gedachtenisdienst, orde van dienst
Paaskerk
10.00 uur: ds. Werner Pieterse, gedachtenisdienst, orde van dienst
13.00 uur: ds. Bara van Pelt, gedachtenisdienst, orde van dienst
17.00 uur: ds. Werner Pieterse, gedachtenisdienst, orde van dienst
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Harmen de Vries, orde van dienst


Pauluskerk
10.00 uur: ds. P. Veerman, Katwijk
18.30 uur: ds. J.C. de Groot, Dordrecht


toelichting 1e collecte  Diakonie : Kledingbank
Ondanks dat wij in een rijke gemeente wonen, zijn er gezinnen en alleenstaanden die rond dienen te komen van het minimale. Voor deze mensen is de Kledingbank, gevestigd aan Galjoen 4. Hier kunnen houders van een Amstelveenpas of Amsterdamse Stadspas iedere woensdag van 11 tot 15 uur langskomen en voor € 2,- drie kledingstukken uitzoeken. Voor de vaste lasten, zoals de huur van het gebouw en de energiekosten is de Kledingbank afhankelijk van sponsors zoals de diaconie. Helpt u mee?
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Kledingbank.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 1e collecte.

toelichting 2e collecte Kerk : Omzien naar mensen binnen en buiten de kerk
Pastoraat heeft te maken met omzien naar en aandacht hebben voor elkaar. Natuurlijk binnen de gemeente, maar vaak ook buiten de muren van de kerk. Wat kan het belangrijk zijn: een luisterend oor, een begrijpend woord, een hand op de schouder. Op deze Eeuwigheidszondag gaat de aandacht uit naar het gedenken van de overledenen. Met deze collecte maakt u onder andere het ontwikkelen van trainingen mogelijk voor gemeenteleden die hiermee ook uitvaartdiensten kunnen leiden.
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. landelijk pastoraat
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 2e collecte.


Zie ook het overzicht van de collecte-opbrengsten: collecte-opbrengsten >


Overige diensten in de Zorg-/Ziekenhuizen

Kapel VUmc
10.00 uur: geen dienst (1x per maand dienst)
Vreugdehof
10.30 uur: geen dienst

Zorgcentrum Groenelaan: geen dienst
Ziekenhuis Amstelland: geen dienst
De Buitenhof: geen dienst
Zorgcentrum Zonnehuis: geen dienst