Zondag 27 juni

Overzicht van alle diensten

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Sieb Lanser, orde van dienst
Paaskerk
10.00 uur: ds. Barbara de Groot, Maaltijd van de Heer, orde van dienst
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Harmen de Vries, Heilig Avondmaal, orde van dienst
Pauluskerk
10.00 uur: ds. P. Baas, Zoetermeer
18.30 uur: ds. J.C. de Groot, Dordrecht
Zorgcentrum Groenelaan:
donderdag 1 juli, 10.30 uur: Hans Dornseiffen


toelichting 1e collecte  Diakonie:
Stichting Anna Poot

De gezondheidszorg in ontwikkelingslanden -vooral in Afrika- laat nog veel te wensen over. Nog steeds is er een tekort aan geschoolde artsen, verpleegkundigen, verzorgenden, paramedisch personeel en verloskundigen. Als gevolg van het artsentekort komt er een aanzienlijk deel van de preventie, diagnostiek en behandeling op de schouders van verpleegkundigen terecht. Door een bijdrage te leveren aan scholing van verpleegkundigen en verloskundigen wil de stichting de gezondheidszorg verbeteren, zorgen dat studerenden zich financieel kunnen redden en het toekomstperspectief voor jongeren op de arbeidsmarkt verbeteren. Helpt u mee?

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Anna Poot.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 1e collecte.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/

toelichting 2e collecte Kerk:
Jeugdwerk in onze gemeente

We kunnen niet wachten om weer aan de slag te gaan. Alle coronamaatregelen maken dat Kliederkerk en Verhaal in de Kruiskerk even niet plaatsvinden. Maar we zijn blij dat de gezamenlijke tienerdienst voor 12+ers er nog wel is. Dit is een gezamenlijke activiteit van de Paaskerk én Kruiskerk. Onder andere voor deze activiteiten is de opbrengst bestemd.

U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. jeugdwerk.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 2e collecte.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/


Overzicht collecte-opbrengsten 1e kwartaal 2021 >