Zondag 28 maart – Palmzondag

Overzicht van alle diensten

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Corine Sloots, orde van dienst
Paaskerk
10.00 uur: ds. Bara van Pelt, orde van dienst
Pelgrimskerk
10.30 uur:  tijdelijk geen dienst


Pauluskerk
10.00 uur: ds. J.P. Nap, Hoevelaken
17.00 uur: ds. A.A. Floor, Barendrecht


toelichting 1e collecte  Diakonie:
stichting De Regenboog

De inloophuizen van De Regenboog Groep zijn een vangnet voor dak- en thuislozen. Ze vinden er voor even, rust in hun vaak jachtig bestaan. Ze kunnen langskomen voor een gezonde maaltijd, een douche en schone kleren. Voor sommigen is het inloophuis ook een springplank naar meer eigen regie. Het maatschappelijk werk en dagbesteding helpen daarbij. Veel bezoekers helpen mee om het inloophuis draaiend te houden. Helpt u ook mee met een financiële bijdrage?
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. St. de Regenboog.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 1e collecte.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/

toelichting 2e collecte Kerk:
Paaschallenge: Ontdekken wat Pasen is

Wat betekent Pasen en wat betekent het paasverhaal voor míj? Met deze vraag gaan elk jaar meer dan zesduizend jongeren aan de slag als ze – in groepen – de PaasChallenge doen. De PaasChallenge, die wordt gehouden in de week voor Pasen, is een spel dat is gemaakt door Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. Door middel van allerlei opdrachten doorleven de jongeren het paasverhaal, ontdekken ze waarom Jezus zijn lijdensweg ging en waarom er voor hen nieuw leven mogelijk is. Uw gift aan deze collecte is onder andere hiervoor bestemd.

U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Jong Protestant.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 2e collecte.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/


Overzicht collecte-opbrengsten oktober t/m december 2020 >


Overige diensten in de Zorg-/Ziekenhuizen

Kapel Vumc:geen dienst
Vreugdehof: geen dienst
Zorgcentrum Groenelaan: geen dienst
Ziekenhuis Amstelland: geen dienst
De Buitenhof: geen dienst
Zorgcentrum Zonnehuis: geen dienst