Zondag 29 november- 1e advent

Overzicht van alle diensten

1e collecte diaconie: KiA: School van onze dromen biedt kinderen veiligheid
2e collecte kerk:  Eredienst & Pastoraat in onze Gemeente


Kruiskerk
10.00 uur: ds. Arianne Geudeke, Wilnis, orde van dienst
Paaskerk
10.00 uur: ds. Werner Pieterse, orde van dienst
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Jaap Dooaard, Odijk, orde van dienst


Pauluskerk
10.00 uur: ds. B. Jongeneel, Lunteren
18.30 uur: ds. J.A.J. Pater, Noordwijk


toelichting 1e collecte  Diakonie : School van onze dromen biedt kinderen veiligheid
In veel staatsinternaten in Oekraïne is de situatie van kinderen slecht: gebrekkig onderwijs, minimale zorg en onverschillig personeel. De directrice van het internaat in de stad Vynnyky wilde het anders en richtte de School van onze Dromen op. Deze school zet zich in om het onderwijs in internaten positief te veranderen.
De onderwijzers leren onder andere nieuwe onderwijsmethoden die het zelfvertrouwen en de creativiteit van de kinderen bevorderen. Breng licht in het leven van deze kinderen met deze adventscollecte.
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Oekraïne.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 1e collecte.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon.

toelichting 2e collecte Kerk : Eredienst & Pastoraat in onze Gemeente
Als Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert – Kruiskerk, Paaskerk en Pelgrimskerk – zijn we dankbaar dat we uit Gods Liefde mogen leven en die al delend mogen geven. Daar zetten we ons, samen met u, ook in deze coronatijd, vol enthousiasme voor in. Door om te zien naar elkaar en naar onze buurtgenoten. Betuig uw steun door een gift aan deze collecte.
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. eredienst en pastoraat
>U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 2e collecte.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon.


Zie ook het overzicht van de collecte-opbrengsten: collecte-opbrengsten >


Overige diensten in de Zorg-/Ziekenhuizen

Kapel VUmc
10.00 uur: geen dienst
Vreugdehof
10.30 uur: ds. Bram Sneep

Zorgcentrum Groenelaan: geen dienst
Ziekenhuis Amstelland: geen dienst
De Buitenhof: geen dienst
Zorgcentrum Zonnehuis: geen dienst