Zondag 3 januari

Overzicht van alle diensten

Kruiskerk
10.00 uur: mw. Anita Winter, orde van dienst
Paaskerk
10.00 uur: drs. Renger Prent, orde van dienst
Pelgrimskerk
10.30 uur: : ds. Jaap Doolaard, Odijk, orde van dienst


Pauluskerk
10.00 uur: ds. T.J. Maas, Vinkeveen
18.30 uur: ds. L.M. Jongejan, Ede


toelichting 1e collecte  Diakonie : Zorg en hulpverlening in Amstelveen-Buitenveldert

U kunt zich voorstellen dat de coronacrisis veel mensen financieel treft, ook in Amstelveen – Buitenveldert. Diakenen kunnen hen een luisterend oor bieden en hen adviseren en doorverwijzen naar de juiste instanties. Of hen financieel een stukje op weg helpen. Tegelijk worden zo de maatschappelijke problemen gesignaleerd en doorgegeven aan overheid en samenleving. Met uw bijdrage helpt u mensen weer zelf het heft in handen te nemen.

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. zorg in de buurt.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 1e collecte.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon.

toelichting 2e collecte Kerk: Eredienst & pastoraat in onze gemeente

We kijken terug op een kerstperiode vol mooie vieringen. Ook in de toekomst willen wij deze mooie vieringen aanbieden. Hopelijk zo snel als mogelijk met de kerkdeuren open voor iedereen. Op hoogtijdagen, maar ook op andere momenten. In vreugde en bij verdriet. Daarnaast bieden wij bezinning en aandacht op andere momenten door de week. Uw bijdrage wordt hieraan besteed.

U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. eredienst en pastoraat.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 2e collecte.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon


Zie ook het overzicht van de collecte-opbrengsten: collecte-opbrengsten >


Overige diensten in de Zorg-/Ziekenhuizen

Kapel Vumc: geen dienst
Vreugdehof: geen dienst
Zorgcentrum Groenelaan: geen dienst
Ziekenhuis Amstelland: geen dienst
De Buitenhof: geen dienst
Zorgcentrum Zonnehuis: geen dienst