Zondag 30 mei

Overzicht van alle diensten

Kruiskerk
10.00 uur: Ds. Sytse de Vries, orde van dienst
Paaskerk
10.00 uur: Ds. Werner Pieterse, orde van dienst
Dienst van Schrift en Tafel
Pelgrimskerk
10.30 uur: Ds. R. van den Beld, Baarn, orde van dienst


Pauluskerk
10.00 uur: Ds. G.H. Vlijm, Nieuwer ter Aa

18.30 uur: Ds. J.A.C. Olie, Delft


toelichting 1e collecte  Diakonie:
Kerk als thuisplek voor jongeren

Kinderen en jongeren hebben een plek in de kerk! Onderzoek en ervaring laten zien dat kerken die dit serieus nemen aantrekkingskracht hebben op jongeren en jonge gezinnen, of dit nu in een traditionele of in een vernieuwende omgeving is. Daarom ontwikkelt Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, materialen voor jeugdwerkers en andere vrijwilligers die eraan bijdragen dat de kerk een plek is waar jongeren zich gezien, geliefd en veilig voelen en waar hun aanwezigheid en talenten impact hebben.

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. kerk als thuisplek.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 1e collecte.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/

toelichting 2e collecte Kerk:
Raad van Kerken: Een pelgrimage van gerechtigheid en vrede

In de Raad van Kerken in Nederland werken achttien kerken officieel samen. Op de agenda van de Raad staan zowel theologische als maatschappelijke onderwerpen. Deskundigen vanuit de lidkerken en daarbuiten dragen bij aan de oecumenische dialoog hierover. De Raad onderhoudt relaties met vele kerken wereldwijd, maar ook met vertegenwoordigers van andere religies, met overheden, politieke partijen en tal van maatschappelijke organisaties. De opbrengst van deze collecte wordt gebruikt om de pelgrimage van gerechtigheid en vrede te blijven bewandelen.

U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. raad van kerken.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 2e collecte.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/


Overzicht collecte-opbrengsten oktober t/m december 2020 >


Overige diensten in de Zorg-/Ziekenhuizen

Kapel Vumc: geen dienst
Vreugdehof: : geen dienst
Zorgcentrum Groenelaan: geen dienst
Ziekenhuis Amstelland: geen dienst
De Buitenhof: geen dienst
Zorgcentrum Zonnehuis: geen dienst