Donderdag 31 december

Overzicht van alle diensten

Paaskerk
19.30 uur: ds. Coosje Verkerk, orde van dienst


Pauluskerk
19.00 uur: ds. J. Prins, Ede
Pauluskerk, vrijdag  1 januari
10.30 uur: ds. H. Schipaanboord, Rotterdam


toelichting 1e collecte  Diakonie : Het Sociaal Steunpunt Amstelveen

Het Sociaal Steunpunt Amstelveen is een stichting die particulieren adviseert op het gebied van de sociale zekerheid. Het doel van het SSA is om mensen die afhankelijk zijn van een uitkering, ondersteuning en advies te bieden bij het vinden van informatie met betrekking tot sociale en economische zekerheid. De vrijwilligers van de stichting proberen op allerlei vragen een antwoord te geven. Onder andere op het gebied van ziekte en arbeidsongeschiktheid, (dreigende) werkloosheid, algemene bijstandswet en voorzieningen gehandicapten. Met uw gift in deze collecte helpt u mee.
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. SSA.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 1e collecte.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon.

toelichting 2e collecte Kerk: Algemeen kerkenwerk

Als kerkenraad kijken we verwachtingsvol uit naar een nieuw jaar, waarin we opnieuw samen met u mensen binnen en buiten onze gemeente willen betrekken bij onze gemeenschap. Dat doen we door met elkaar tal van activiteiten te organiseren voor verschillende doel- en leeftijdsgroepen. Om al die activiteiten mogelijk te maken is geld nodig. Daarom vragen we aan het eind van dit jaar een extra gift zodat we dit mooie werk komend jaar kunnen voortzetten!
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. algemeen kerkenwerk

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 2e collecte.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon


Zie ook het overzicht van de collecte-opbrengsten: collecte-opbrengsten >


Overige diensten in de Zorg-/Ziekenhuizen

Kapel Vumc: geen dienst
Vreugdehof: geen dienst
Zorgcentrum Groenelaan: geen dienst
Ziekenhuis Amstelland: geen dienst
De Buitenhof: geen dienst
Zorgcentrum Zonnehuis: geen dienst