Zondag 4 juli

Overzicht van alle diensten

Kruiskerk
10.00 uur: mw. Anita Winter, orde van dienst
Paaskerk
10.00 uur: ds. Barbara de Groot, orde van dienst
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas, Bodegraven
18.30 uur: prop. A.M. van Mourik, Driebruggen
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Bram Sneep, orde van dienst
Vreugdehof
10.30 uur: pastor Ellen kok


toelichting 1e collecte  Diakonie:
Kerk in Actie: Vakantietas – zomerpret voor kwetsbare kinderen

Stel je voor dat je elke zomer je klasgenootjes op vakantie ziet gaan, terwijl jouw ouders geen geld hebben om eropuit te trekken. Wat duurt een zomervakantie dan lang! Een vrolijke rugzak vol speelgoed, toegangskaartjes of een tegoedbon voor een ijsje is voor kinderen uit kwetsbare gezinnen extra welkom. Elke zomer deelt een groot aantal protestantse gemeenten deze rugzakjes uit aan kinderen in hun omgeving. Actie Vakantietas is een van de projecten
waarmee Kerk in Actie kinderen in armoede helpt. Helpt u mee?

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. vakantietas.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 1e collecte.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/

toelichting 2e collecte Kerk:
Paaskerk en Kruiskerk Wijkwerk

Helaas kunnen we nog niet met alle gemeenteleden in de kerk zijn en willen u toch de kerkdienst niet laten missen. Via Kerkdienstgemist.nl bent u live met de viering verbonden of kunt u er uitgesteld naar kijken. De collectie van vandaag is speciaal voor de kosten van Kerkdienstgemist.nl.

Pelgrimskerk Wijkwerk

Deze week collecteren wij voor het wijkwerk. De opbrengst gaat naar onze wijkkas. De bestemming is onder andere voor: bloemen in de kerk en voor zieken, onze website, de nieuwsbrief. Wij rekenen op uw gift bij deze collecte.

U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Wijkwerk Kruiskerk / Paaskerk / Pelgrimskerk.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 2e collecte.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/


Overzicht collecte-opbrengsten 1e kwartaal 2021 >