Zondag 4 juli

Overzicht van alle diensten

Kruiskerk
10.00 uur: mw. Anita Winter, orde van dienst
Paaskerk
10.00 uur: ds. Barbara de Groot, orde van dienst
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas, Bodegraven
18.30 uur: prop. A.M. van Mourik, Driebruggen
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Bram Sneep, orde van dienst
Vreugdehof
10.30 uur: pastor Ellen kok


toelichting 1e collecte  Diakonie:
KIA binnenlands diaconaat; ‘Vakantietas’: zomerpret voor kwetsbare kinderen

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. vakantietas.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 1e collecte.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/

toelichting 2e collecte Kerk:
Wijkwerk

U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. wijkwerk.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 2e collecte.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/


Overzicht collecte-opbrengsten 1e kwartaal 2021 >