Zondag 6 december- 2e advent

Overzicht van alle diensten

Kruiskerk
10.00 uur: mw. Trudy Joosse-Ridder, orde van dienst
Paaskerk
10.00 uur: ds. Benedikte L. Bos, Ouderkerk, orde van dienst
Pelgrimskerk
10.30 uur: : ds. Harmen de Vries, cantatedienst, orde van dienst


Pauluskerk
10.00 uur: ds. G.D. Goijert, Nijkerk
18.30 uur: ds. R.W. de Koeijer, Bilthoven


toelichting 1e collecte  Diakonie : Kinderen betrekken bij diaconaat


Deze zondag worden, samen met een aantal tieners, na de dienst de adventstasjes weer gevuld met de door u geleverde toiletartikelen. De tasjes zijn voor de dak- en thuislozen die bij inloophuis Makom in Amsterdam langs komen. Hiermee willen we zoals elk jaar weer een lichtpuntje voor hen zijn. En mocht het er zijn dan geven wij een extra donatie aan de maaltijdservice van de nachtopvang Stichting Stoelenproject.
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Adventpakjesactie.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 1e collecte.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon.

toelichting 2e : Vormings-en toerustingswerk in onze gemeente


Hoewel het spannend blijft wat voor mogelijkheden er in groepsverband mogelijk zijn, staat er ook in het nieuwe jaar een inspirerend aanbod ‘Leren en bezinnen’ klaar. Een afwisselend programma voor alle gemeenteleden en geïnteresseerden uit Amstelveen en Buitenveldert.
De opbrengst van deze collecte wordt onder andere besteed aan de kosten die hiervoor worden gemaakt.
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. leren.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 2e collecte.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon.


Zie ook het overzicht van de collecte-opbrengsten: collecte-opbrengsten >


Overige diensten in de Zorg-/Ziekenhuizen

Kapel VUmc
10.00 uur: pastor Eric Bras

Vreugdehof: geen dienst
Zorgcentrum Groenelaan: geen dienst
Ziekenhuis Amstelland: geen dienst
De Buitenhof: geen dienst
Zorgcentrum Zonnehuis: geen dienst