Zondag 6 juni

Overzicht van alle diensten

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Arianne Geudeke, orde van dienst
16.30 uur: ds. Niek Scholten, muzikale vesper
Paaskerk
10.00 uur: ds. Barbara de Groot, orde van dienst
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Harmen de Vries, orde van dienst


Pauluskerk
10.00 uur: ds. M. Maas, Dordrecht
18.30 uur: ds. A.C. Borsje, Zwartebroek–Terschuur


toelichting 1e collecte  Diakonie:
Kerk in Actie Werelddiaconaat – Oeganda: kwetsbare vrouwen en kinderen sterk maken

Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving, maar armoede, ziekte en huiselijk geweld maken hun leven zwaar. Met steun van Kerk in Actie helpt de vrouwenbond van de Oegandese kerk deze vrouwen hoe ze hun leven en dat van hun kinderen kunnen verbeteren. Door hen betere landbouwtechnieken aan te leren, kunnen ze meer verdienen. En door het bespreken van hun problemen staan ze er niet langer alleen voor. Zo worden kwetsbare vrouwen en gezinnen sterk.

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Oeganda.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 1e collecte.

Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/

toelichting 2e collecte Kerk:
Eredienst & pastoraat in onze gemeente

Als Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert – Kruiskerk, Paaskerk en Pelgrimskerk – zijn we dankbaar dat we uit Gods Liefde mogen leven en die al delend mogen geven. Daar zetten we ons voor in, samen met u. Ook in deze coronatijd. Door om te zien naar elkaar en naar onze buurtgenoten. Betuig uw steun door een gift aan deze collecte.

U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. eredienst en pastoraat.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 2e collecte.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/


Overzicht collecte-opbrengsten 1e kwartaal 2021 >


Overige diensten in de Zorg-/Ziekenhuizen

Kapel Vumc: geen dienst

Vreugdehof:
zondag 6 juni, 10.30 uur: ds. Bram Sneep

Zorgcentrum Groenelaan :
donderdag 10 juni, 10.30 uur: Renger Prent

Ziekenhuis Amstelland: geen dienst
De Buitenhof: geen dienst
Zorgcentrum Zonnehuis: geen dienst