Zondag 7 februari

Overzicht van alle diensten

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Sieb Lanser, orde van dienst
Paaskerk
10.00 uur: ds. Klaas Holwerda, Amsterdam, orde van dienst
Pelgrimskerk
10.30 uur: tijdelijk geen dienst


Pauluskerk
10.00 uur: ds. C.J. Barth, Nederlangbroek
18.30 uur: ds. A. Vonk-Noordegraaf, Uddel


Toelichting 1e collecte  Diakonie : Kerk in Actie – Bangladesh: beter bestand tegen het water

Bangladesh is vaak in het nieuws vanwege overstromingen. Door de klimaatverandering komen die helaas steeds vaker voor. De overstromingen spoelen de oogst van de toch al zeer arme bevolking weg. Dit heeft direct gevolgen voor hun levensonderhoud. Kerk in Actie helpt de inwoners van Bangladesh na een ramp, maar ook bij hoe ze zich zo goed mogelijk op een overstroming kunnen voorbereiden. Dit kan bijvoorbeeld door gewassen te kiezen die beter bestand zijn tegen storm en regen.

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Bangladesh.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 1e collecte.

Toelichting 2e collecte Kerk: Jeugd- en jongerenwerk in onze gemeente

De kinderkerkleiding  van de Paaskerk en Kruiskerk bespraken de mogelijkheden om ook de kinderen betrokken te houden bij kerk en hen iets te vertellen over de veertigdagentijd. Het thema van het Bible Basicsprogramma is ‘Een spoor van liefde’. Ook voor de kinderen ontwikkelen we een spoor van liefde in deze tijd. Uw gift is onder andere hiervoor bestemd.

U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. jeugdwerk.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 2e collecte.


Zie ook het overzicht van de collecte-opbrengsten: collecte-opbrengsten >


Overige diensten in de Zorg-/Ziekenhuizen

Kapel Vumc
10.00 uur: ds. Benita Spronk
Vreugdehof:
10.30 uur: mw. Ellen Kok
Zorgcentrum Groenelaan: geen dienst
Ziekenhuis Amstelland: geen dienst
De Buitenhof: geen dienst
Zorgcentrum Zonnehuis: geen dienst