Zondag 8 augustus

Overzicht van alle diensten

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Sieb Lanser, orde van dienst
Paaskerk
10.00 uur: drs. Renger Prent, orde van dienst
Pauluskerk
10.00 uur: ds E. van den Noort
18.30 uur: ds P. Vernooij
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Dirk Wolse, orde van dienst


toelichting 1e collecte  Diakonie:
Voedselbank Amstelveen

De Voedselbank verstrekt wekelijks voedselpakketten aan inwoners die om financiële redenen niet of slechts gedeeltelijk in hun eigen voedselvoorziening kunnen voorzien. De 40 vrijwilligers spannen zich hiervoor belangeloos in. Op dit moment verzorgt de Voedselbank voor circa 125 huishoudens ( 370 personen) een voedselpakket. De Voedselbank streeft ernaar om een gezond en gevarieerd voedselpakket te verstrekken.

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Voedselbank.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 1e collecte.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/

toelichting 2e collecte Kerk:
Jeugdwerk in onze gemeente

We kunnen niet wachten om weer aan de slag te gaan. Alle coronamaatregelen maken dat Kliederkerk en Verhaal in de Kruiskerk even niet plaatsvinden. Maar we zijn blij dat de gezamenlijke tienerdienst voor 12+ers er nog wel is. Dit is een gezamenlijke activiteit van de Paaskerk én Kruiskerk. Onder andere voor deze activiteiten is de opbrengst bestemd.

U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. jeugdwerk.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 2e collecte.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/


Overzicht collecte-opbrengsten 1e kwartaal 2021 >