Zondag 8 november

Overzicht van alle diensten

1e collecte diaconie: Stoelenproject
2e collecte kerk:  ‘Opvoeden doe je niet alleen’


Kruiskerk
10.00 uur: ds. Sieb Lanser, orde van dienst
Paaskerk
10.00 uur: drs. Bert Kozijn, orde van dienst
19.30 uur: oecumenische Taizéviering, orde van dienst
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Harmen de Vries, orde van dienst


Pauluskerk
10.00 uur: ds. L. Plug, Barneveld
18.30 uur: ds. G.H. Vlijm, Nieuwer ter Aa


toelichting 1e collecte  Diakonie : Stoelenproject
Het Stoelenproject is de meest laagdrempelige avond- en nachtopvang van Amsterdam. De opvang is sober, maar veilig, warm en gratis. Elke avond en nacht verblijven er 45 daklozen in deze opvang aan de Marnixstraat. Sinds 1989 wordt er van 15 september tot en met 30 april door 75 vrijwilligers gezorgd voor 10.000 overnachtingen. Vindt u ook dat daklozen recht hebben op een fatsoenlijke maaltijd en een dak boven hun hoofd? Help mee door een gift aan deze collecte.
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. stoelenproject.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 1e collecte.

toelichting 2e collecte Kerk : Opvoeden doe je niet alleen
Veel ouders vinden geloofsopvoeding belangrijk, maar hoe doe je dat? En waar kun je terecht met je vragen? De kerk wil de gemeenschap zijn die hen ondersteunt en hun een plek biedt om ervaringen uit te wisselen om die gemeenschap te zijn. Jong Protestant helpt kerken daarbij met werkvormen en producten waarmee gemeenten dienstbaar kunnen zijn aan gezinnen. Collecteer mee, zodat Jong Protestant ouders, gezinnen en kerken kan blijven ondersteunen bij de geloofsopvoeding.

U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. geloofsopvoeding.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 2e collecte.


Zie ook het overzicht van de collecte-opbrengsten: collecte-opbrengsten >


Overige diensten in de Zorg-/Ziekenhuizen

Kapel VUmc
10.00 uur: pastor Oudenampsen
Vreugdehof
10.30 uur: geen dienst

Zorgcentrum Groenelaan: geen dienst
Ziekenhuis Amstelland: geen dienst
De Buitenhof: geen dienst
Zorgcentrum Zonnehuis: geen dienst