Thema-avond ‘Het onbehagen in de samenleving’

Woensdag 8 november, 20.15 uur

Nederlanders houden zich voortdurend bezig met veiligheid, terwijl de statistieken daar geen aanleiding toe geven. Blijkbaar speelt er meer. Wie achter de droge cijfers kijkt, ontdekt dat veiligheid aan allerlei gevoelens haakt die gaan over een gebrek aan basisvertrouwen: vertrouwen in onszelf, in elkaar en in de toekomst.

Dr. Ronald van Steden, gemeentelid van de Paaskerk en in het dagelijks leven universitair hoofddocent bestuurswetenschappen (VU) schreef er een boek over. Is er iets te zeggen over veiligheid in termen van verbondenheid, geborgenheid en menswaardigheid. Kan het christelijk-sociaal denken aanknopingspunten bieden?

Ronald van Steden gaat in gesprek met Bert Kozijn, rector van het Hermann Wesselink College (en tevens gemeentelid van de Paaskerk). Wat ziet hij voor ontwikkelingen in de maatschappij als het gaat om veiligheid en vertrouwen?
Een boeiend gesprek o.l.v. ds. Barbara de Groot in aanloop naar de verkiezingen!

Woensdag 8 november, aanvang 20:15 uur (inloop 19u45) in het benedenhuis van de Paaskerk
Info bij ds Barbara de Groot, dsdegroot@paaskerk-amstelveen.nl, tel 020-2390293