Afscheid ds. H.U. de Vries

Zondag 16 juli, 10.00 uur, Goede Herder

Ds. Harmen U. de Vries neemt op 16 juli afscheid als allround wijkpredikant van de Pelgrimskerkgemeente. In een kleinere formatie en taakstelling gaat hij op weg naar zijn emeritaat nog enige tijd verder als herder en leraar.

‘Zo is het leven, het gaat van de ene fase naar de andere en dan kan het goed zijn om op zeker moment te zeggen: nu is het tijd om het arbeidzame leven in de kerk af te bouwen; nu wil ik me concentreren op andere dingen die ik graag doe, namelijk onderzoek, lezen en schrijven.’

Aldus dr. Harmen de Vries over zijn aanstaande emeritaat

Lees verder het interview met ds. Harmen de Vries in Present Groen, nummer 5 juli 2023: ‘Het beste bieden voor God’.