Verhalen van Jezus onderweg

Drie filmpjes voor kinderen in de bassischoolleeftijd met een Bijbelverhaal voor de tijd tot Pasen. Drie bekende Bijbelse gelijkenissen die vragen van alledag aan de orde stellen. Stadsdominee van Amstelveen ds. Werner Pieterse vertelt de verhalen zo getrouw mogelijk na, zonder moraal of interpretatie. Elk verhaal eindigt met een vraag gericht op kinderen van ongeveer groep 5/6.

Voor basisschoolleerkrachten is een aparte instructievideo gemaakt.

  1. Instructievideo leerkracht
  2. De man langs de weg
  3. De werkers in de tuin
  4. De vader met twee kinderen

 https://youtu.be/AnPy9svLtDs


https://youtu.be/3P8YbIZQWo4