Zondag 13 september

Overzicht kerkdiensten


Kruiskerk
10.00 uur: ds. Sieb Lanser, orde van dienst >


Paaskerk
10.00 uur: ds. Werner Pieterse, orde van dienst >


Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Harmen de Vries


1e collecte  Diakonie : Zorg en hulpverlening in Amstelveen-Buitenveldert
U kunt zich voorstellen dat de coronacrisis veel mensen financieel treft, ook in Amstelveen – Buitenveldert. Diakenen kunnen hen een luisterend oor bieden en hen adviseren en doorverwijzen naar de juiste instanties. Of hen financieel een stukje op weg helpen. Tegelijk worden zo de maatschappelijke problemen gesignaleerd en doorgegeven aan overheid en samenleving. Met uw bijdrage helpt u mensen weer zelf het heft in handen te nemen.
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. zorg in de buurt.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 1e collecte.

2e collecte KerkZending – Bouw de Kerk in Syrië weer op
De jarenlange burgeroorlog in Syrië laat diepe sporen na: meer dan 12 miljoen mensen zijn op de vlucht. Een groot deel van de bevolking leeft in armoede. Veel christenen moesten vluchten, kerkgebouwen zijn verwoest. Toch wil de kerk in Syrië een baken van hoop zijn. Ze biedt hulp aan mensen die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten, ongeacht hun afkomst of geloof. Herstel van de kerk betekent immers herstel van de hele samenleving en hoop voor de toekomst. Kerk in Actie steunt dit belangrijke werk! Doet u mee?
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Syrië.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 2e collecte.


Zie ook het overzicht van de collecte-opbrengsten: collecte-opbrengsten >


Kerkdiensten in de Pauluskerk

10.00 uur: ds. M.B. van den Akker, Nieuwerkerk a.d. IJssel
18.30 uur: ds. J. Geene, Katwijk


Voorlopig geen diensten in de Zorg-/Ziekenhuizen

Kapel VUmc
Vreugdehof
Zorgcentrum Groenelaan
Ziekenhuis Amstelland
De Buitenhof
Zorgcentrum Zonnehuis