Zondag 18 oktober

Overzicht van alle diensten

1e collecte diaconie: Kerk in Actie: Landbouw Rwanda
2e collecte kerk: Wijkwerk


Kruiskerk
10.00 uur: ds. Corinne Sloots, orde van dienst
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.T. van der Sijs, orde van dienst
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Geertien Morsink, Odijk, orde van dienst


Pauluskerk
10.00 uur: ds. J.A. Mol, Driesum
18.30 uur: ds. J.P. Nap, Hoevelaken


toelichting 1e collecte  Diakonie : Kerk in Actie: Landbouw Rwanda
De gemeenschap van zendingsdiaconessen in Rwanda telt ongeveer veertig zusters. Zij willen een christelijk getuigenis voor hun omgeving zijn. De zusters werken als lerares, verpleegster en kerkelijk werkster in de dorpsgemeenschappen om hen heen. Ze bieden ook een landbouwprogramma en een trainingscentrum voor kleine boeren om de voedselzekerheid en onderlinge samenwerking in de regio te verbeteren. Zo helpen zij de allerarmste boerinnen en boeren om hun economische positie te verbeteren, zodat zij hun gezin kunnen voeden en geld hebben om hun kinderen naar school te laten gaan. www.kerkinactie.nl/zustersrwanda.
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Rwanda.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 1e collecte.

toelichting 2e collecte Kerk : Wijkwerk
Paaskerk en Kruiskerk Wijkwerk
Helaas kunnen we nog niet met alle gemeenteleden in de kerk zijn en willen u toch de kerkdienst niet laten missen. Via Kerkdienstgemist.nl bent u live met de viering verbonden of kunt u er uitgesteld naar kijken. De collectie van vandaag is speciaal voor de kosten van Kerkdienstgemist.nl.
Pelgrimskerk Wijkwerk
Deze week collecteren wij voor het wijkwerk. De opbrengst gaat naar onze wijkkas. De bestemming is onder andere voor: bloemen in de kerk en voor zieken, onze website, de liturgieën. Wij rekenen op uw gift bij deze collecte.
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Wijkwerk Kruiskerk / Paaskerk / Pelgrimskerk.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met  de link voor de 2e collecte.


Zie ook het overzicht van de collecte-opbrengsten: collecte-opbrengsten >


Overige diensten in de Zorg-/Ziekenhuizen

Kapel VUmc
10.00 uur: pastor Bram Oudenampsen
Vreugdehof
10.30 uur: pastor Roel Dijk

Zorgcentrum Groenelaan: geen dienst
Ziekenhuis Amstelland: geen dienst
De Buitenhof: geen dienst
Zorgcentrum Zonnehuis: geen dienst