Zondag 25 oktober

Overzicht van alle diensten

1e collecte diaconie: Stap Verder
2e collecte kerk: Jeugdwerk in onze gemeente


Kruiskerk
10.00 uur: ds. Sieb Lanser, orde van dienst
16.30 uur: Muzikale Vesper, uitgevoerd wordt ‘Der Friede sei mit dir’ (BWV 158) door de Vesperscantorij en een barokorkest onder leiding van Henk Trommel. Liturg is ds Sieb Lanser.
Paaskerk
10.00 uur: ds. Werner Pieterse, orde van dienst
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Harmen de Vries, gedachtenisdienst, orde van dienst


Pauluskerk
10.00 uur: ds. E. de Mots, Rijssen
18.30 uur: ds. P.J. Krijgsman, Benthuizen


toelichting 1e collecte  Diakonie : Stap Verder
In het stadsdeel Amsterdam-Zuidoost wonen zo’n 135 nationaliteiten. De helft van hen is eerstegeneratieallochtoon. Velen spreken geen Nederlands en verdwalen in het woud van instanties. Midden in de Bijlmer staat het diaconaal oecumenisch centrum ‘Stap Verder’. ‘Stap Verder’ heeft spreekuren, verwijst mensen door naar instanties en biedt taallessen. Voor €30,- kan er een nieuw lesboek worden gekocht. Helpt u deze mensen mee om een toekomst op te bouwen?
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Stap Verder.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 1e collecte.

toelichting 2e collecte Kerk : Jeugdwerk in onze gemeente
We kunnen niet wachten om weer aan de slag te gaan. Alle coronamaatregelen maken dat Kliederkerk en Verhaal in de Kruiskerk even niet plaatsvinden. Maar we zijn blij dat de gezamenlijke tienerdienst voor 12+ers er nog wel is. Dit is een gezamenlijke activiteit van de Paaskerk én Kruiskerk. Onder andere voor deze activiteiten is de opbrengst bestemd.
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. jeugdwerk.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met  de link voor de 2e collecte.


Zie ook het overzicht van de collecte-opbrengsten: collecte-opbrengsten >


Overige diensten in de Zorg-/Ziekenhuizen

Kapel VUmc
10.00 uur: ds. Dick Kuiper
Vreugdehof
10.30 uur: geen dienst

Zorgcentrum Groenelaan: geen dienst
Ziekenhuis Amstelland: geen dienst
De Buitenhof: geen dienst
Zorgcentrum Zonnehuis: geen dienst