Psalmen

Het psalmenboek is het gebedenboek van Israël. De psalmen zijn niet uit het leven van mensen weg te denken. Hoe komt het toch, dat de psalmen zo onverwoestbaar zijn? Ze worden al vele eeuwen door het volk Israël gezongen. De monniken zingen de psalmen in hun kloosters. En wij zingen de psalmen tijdens onze vieringen.

Wat is het geheim van de psalmen, dat ze ook nu nog mensen aanspreken? Kennelijk bevatten deze liederen, deze gebeden, iets wezenlijks, iets persoonlijks, iets dat mensen raakt en ontroert. De psalmen gaan ons hele leven met ons mee. En ze zijn zo puur en rauw als het leven zelf. In de psalmen klinken gevoelens door als: blijdschap en verdriet, angst en vertrouwen, hoop en droefheid. We lezen, bidden en zingen psalmen als we vrolijk zijn en als het water ons tot aan de lippen komt. Ik hoop van harte dat de psalmen ons ook mede door de coronacrisis heen helpen.

Overzicht van alle Psalmoverdenkingen

Psalm 91

Psalm 121

Psalm 66

Psalm 98

Psalm 124

Psalm 72

Psalm 23

Psalm 103

Psalm 114

Psalm 139

Psalm 22

Psalm 116

Psalm 118

Psalm 42 / 43