Verslag van de gemeentevergadering van dinsdag 24 november 2020

De gemeentevergadering vond plaats vanuit de Paaskerk. De vergadering was voor gemeenteleden te volgen via kerkdienstgemist.nl. Deze gemeenteleden konden vooraf vragen insturen die dan tijdens de vergadering werden beantwoord. Ook bestond voor hen de mogelijkheid om tijdens de vergadering een vraag te stellen via whatsapp of SMS. De vergadering was voor gemeenteleden ook bij te wonen via het vergadersysteem Teams. Deze gemeenteleden konden direct tijdens de vergadering interactief hun vragen inbrengen.

De vergadering werd geopend en afgesloten door de voorzitter van de AK Nelly Versteeg.

Verder zag de agenda er als volgt uit:
1. Jaarrekening College van Kerkrentmeesters (CvK), korte presentatie en beantwoording van vooraf binnengekomen vragen
2. Jaarverslag College van Diakenen (CvD), korte presentatie en beantwoording van vooraf binnengekomen vragen
3. Verkoopproces van de Pelgrimskerk
4. Beantwoording van tijdens de vergadering binnengekomen vragen

Het verslag is door gemeenteleden op te vragen via het Kerkelijk Bureau.

Pieter Licht,
scriba AK.


College van Kerkrentmeesters: Jaarrekening 2019 >
College van Diakenen: Jaarverslag 2019 >