Present jaargang 12 nummer 3 | april 2021

Van de redactie

Drie

Het thema van dit paasnummer van Present is drie, omdat het getal drie in de Bijbelverhalen rond Pasen meerdere keren voorkomt, bijvoorbeeld drie leerlingen in de hof van Getsemane, drie gekruisigden, de opstanding van Jezus op de derde dag. In het hoofdartikel zoomt Werner Pieterse op nog een ander verhaal in, dat van de onvermoede derde die met de Emmaüsgangers
mee oploopt. In de Kruiskerk hangt een icoon van Wasili Wassin die de Transfiguratie verbeeldt. In het gastartikel Zien soms even laat Nelly Versteeg haar gedachten gaan over de twee keer drie figuren die erop staan. In het Chimaera-trio spelen drie musici op drie heel verschillende instrumenten samen. Hoe je met drie verschillende karakters en instrumenten mooie muziek kunt maken kunt u lezen in het interview. Hebt u moeite uw gedachten bij een preek te houden? In zijn column pleit Kees Camfferman voor herwaardering van de ouderwetse preek in drie punten als hulp om gefocust te luisteren. Nu het scholenwerk vanwege de lockdown grotendeels stilligt, hebben drie mensen samen drie filmpjes gemaakt van drie gelijkenissen. Op de pagina’s PJR en Kerk in de stad vindt u meer hierover (en over andere activiteiten). Komende maand vindt in de Kruiskerk op drie zondagen een muzikale activiteit plaats, zie de muziekpagina. Twee keer werd Sam’s kledinginzameling afgelast; hopelijk is driemaal scheepsrecht. Op pagina 10 staat wat u waar kunt inleveren en wat er met de opbrengst gedaan wordt.Goede paasdagen gewenst en voldoende tijd voor deze derde Present van dit jaar!


Present archief

Paulus Kerk