De Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert zoekt een fulltime predikant

We zoeken iemand die het team aanvult dat bestaat uit predikanten, een ouderenpastor, een jeugdwerker en studentenwerkers. De predikant die wij zoeken komt in een betrokken gemeente en gaat deel uitmaken van een enthousiast team in het centraal gelegen Amstelveen en Buitenveldert.

Paaskerk interieur

Werken in de Paaskerkgemeente, bovenwijks en aan kerkelijke presentie

De Paaskerkgemeente is een pluriforme gemeente. Ieder op onze eigen manier willen we het inspirerende verhaal van God met mensen een plaats in ons dagelijks leven geven. De zondagse eredienst is daarbij een ankerpunt. We zoeken naar verschillende vormen van vieren, leren en dienen. Participatie van gemeenteleden speelt hierbij een belangrijke rol.

Kruiskerk interieur

De predikant zal – samen met de andere professionals – ook bovenwijkse taken uitvoeren. Zoals voorgaan in de andere wijkgemeenten en het vormings- en toerustingswerk. Verder vormt een aanzienlijk deel van de taak het werken aan de kerkelijke presentie in heel Amstelveen en Amsterdam-Buitenveldert. De ideeën voor die presentie zijn in de afgelopen jaren al ontwikkeld en vragen om verdere verdieping en versterking.

De predikant die we zoeken …
Lees verder…..


Download het volledige profieldocument


kerkelijk bureau amstelveen

Download het volledige Profieldocument met meer informatie over onze gemeente en de predikant die wij zoeken.

In overleg met de predikant kan er worden gezorgd voor een pastorie.

Heeft u vragen, bel dan met Alice Stronkhorst, voorzitter van de beroepingscommissie 06 537 212 41, of mail naar

beroepingscommissie@pga-b.nl

Wilt u reageren op deze vacature, dan ontvangen wij uw brief en CV graag uiterlijk 29 januari 2023.