Wat is de PJR?

PJR staat voor Protestantse Jeugdraad. De PJR ondersteunt en stimuleert het jeugdwerk in de wijkkerken van de Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert. Verder zet zij ‘bovenwijkse’ activiteiten op, zoals activiteiten voor scholen. Hierbij willen we in alles wat wij doen uitstralen dat wij geloven dat God naar ieder kind en jongere omziet.

Jeugdwerker Nienke van der Heiden

Jeugdwerker Nienke van der Heiden is helaas de komende maanden afwezig vanwege ziekte. In ieder geval tot maart 2021. Wij wensen Nienke heel veel sterkte en hopen op een spoedig herstel, maar weten dat het belangrijk is dat zij voorlopig naar haar lichaam luistert. Vrijwilligers en collega’s die betrokken zijn bij activiteiten van het jeugdwerk in Paas- en Kruiskerk zijn hierover ingelicht. Samen met hen wordt gekeken wat er nodig is om de jeugdwerkactiviteiten voort te kunnen zetten.

Meer informatie over PJR en de activiteiten? Vul hiervoor het contactformulier in of e-mail naar kliederkerk@pga-b.nl of djk@kruiskerk-amstelveen.nl