Wie zijn wij?

Na 25 jaar PJR (Protestantse Jeugdraad) geheten te hebben, zijn wij inmiddels omgedoopt tot Team JeS (Team Jeugd en Studenten). Team JeS ondersteunt en stimuleert het jeugdwerk in en de samenwerking tussen de wijkkerken van de Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert. Het doel van het jeugdwerk binnen de PGA-B  is om kinderen en jongeren op diverse manieren bekend te maken met Bijbelverhalen en de grote feesten, op een manier die past bij hun leeftijd en achtergrond. Wij willen dat ze de kerk leren kennen als een betrouwbare plek, waar zij op eigen wijze God, geloof en kerk mogen ontdekken en zingevings-, levens- en geloofsvragen kunnen stellen. We willen we in alles wat wij doen uitstralen dat wij geloven dat God naar ieder kind en iedere jongere omziet.

Het werk van Team JeS stopt niet bij de grenzen van de eigen gemeente. Zo is er de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de samenwerking met scholen (zowel leerlingen, als leerkrachten). De activiteiten en vieringen die onder het scholenwerk vallen zijn wezenlijk onderdeel van het jeugdwerk van de PGA-B.

Jeugdwerker Nienke van der Heiden

Sinds september 2016 werkt Nienke van der Heiden als jeugdwerker voor de gemeente.

Informatie

Meer informatie over activiteiten, vieringen en/of het werk met scholen? Vul hier het contactformulier in of neem contact op met Jeugdwerker Nienke via nienke@pga-b.nl of 06 372 276 76.

 

Meer informatie over het Studentenwerk in De Kas op Uilenstede volgt