Wat betekent de kerk voor jou, voor u?

Wat betekent de kerk voor jou, voor u? De antwoorden kunnen heel verschillend zijn: een plek van ontmoeting met God en mensen, van bezinning en rust, van aandacht voor de naasten dichtbij en ver weg, van vragen stellen? Steeds komt naar voren hoe waardevol de kerk is voor iedereen!

Ook al is het in deze tijd lastig, het is heel belangrijk dat we ons als Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert  – Kruiskerk, Paaskerk en Pelgrimskerkgemeente – samen enthousiast en actief blijven inzetten. Om naar elkaar om te zien en een plek van betekenis te blijven voor mensen in Amstelveen. Nu en in de toekomst!

Uw gift is van belang

Uw bijdrage aan Actie Kerkbalans wordt besteed om onze activiteiten te blijven uitvoeren, zoals de wekelijkse zondagsvieringen op drie verschillende plekken, het organiseren van verdiepings- en ontmoetingsbijeenkomsten en kinderactiviteiten.

U kunt uw eenmalige gift geven met een Tikkie Gift 2024 of via onderstaande QR-code.

Elk bedrag is welkom

Weet u dat uw bijdrage aan Kerkbalans fiscaal aftrekbaar is? De kerk is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). U kunt giften aan ANBI’s – hoger dan 1% van uw inkomen – fiscaal aftrekken. Bij een periodieke gift voor vijf jaar is het bedrag zelfs volledig aftrekbaar. Neem voor meer informatie contact op met het Kerkelijk Bureau, 020 – 641 36 48 (dinsdag t/m donderdag, van 09.00 – 12.30 uur) of kerkelijkbureau@pga-b.nl.

Rekeningnummer Kerkbalans: NL 53 ABNA 0549 316 523, t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert.

Heel hartelijk bedankt voor uw bijdrage!


College van Kerkrentmeesters
Jaarrekeningen