CvK – Cijfers in beeld


PGA-B jaarrekening 2023
PGA-B jaarrekening 2022
PGA-B jaarrekening 2021
PGA-B jaarrekening 2020
PGA-B jaarrekening 2019
PGA-B jaarrekening 2018
PGA-B jaarrekening 2017

PGA-B begroting 2024
PGA-B begroting 2023
PGA-B begroting 2022
PGA-B begroting 2021
PGA-B begroting 2020
PGA-B begroting 2019
PGA-B begroting 2018


Het College van Kerkrentmeester is verantwoordelijk voor verschillende rapportages.
In september wordt de begroting opgesteld voor de Protestantse Gemeente. Dit financiële document wordt door de Algemene Kerkenraad vastgesteld en goedgekeurd.
Aan de Begroting van de Protestantse Gemeente worden ook Meerjarenramingen toegevoegd. De jaarrekening geeft een inzicht in de inkomsten en uitgaven van de kerk en de opbrengsten van beleggingen. Verder wordt de omvang van de beleggingen en het eigen vermogen gepresenteerd. Sinds kort worden ook de resultaten en het vermogen van alle wijkkassen opgenomen in de jaarrekening. Hoe de jaarrekening is opgesteld, hoe de cijfers worden gepresenteerd is geregeld door algemene boekhoudregels en bepalingen vanuit de landelijke dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk te Utrecht. Deze jaarrekeningen worden gepresenteerd op de jaarlijkse gemeentevergadering van de Algemene Kerkenraad in juni.


College van Kerkrentmeesters
Actie Kerkbalans
Digitaal Collecte Portaal