Organisatie

De Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert (PGA-B) kent drie besturen. Zij werken ten behoeve van vier wijkkerken, waarvan een van bijzondere aard.

Bestuurlijke organisatie

– De Algemene Kerkenraad (AK) is het centrale, beleidsbepalende orgaan van de Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert. De AK bepaalt het algemene beleid van de gemeente.
– Het College van Kerkrentmeesters (CvK) zorgt voor geld, gebouwen en personeelszaken van de kerk.
– Het College van Diakenen (CvD) bestuurt de Protestantse Diaconie Amstelveen – Buitenveldert. Zij draagt zorg voor de diaconale gelden en laat zich raken door de nood van onze medemens.

Bestuurlijke afspraken

Afspraken over wijkindeling en de samenstelling van de verschillende besturen en de taken en bevoegdheden staat te lezen in de Plaatselijke regeling PGA-B.

Kerkelijk Bureau

De besturen worden ondersteunt door medewerkers van het Kerkelijk Bureau.