College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit minimaal 7 personen en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. Het college bestaat uit een kerkrentmeester uit iedere wijkkerkenraad een voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester. Ook kerkrentmeesters die tot voorzitter zijn benoemd van een vaste commissies, bijvoorbeeld de Commissie Geldwerving, kunnen lid zijn van het college van kerkrentmeesters. De boekhouding en middelenbeheer zijn in ieder geval niet in één hand zijn.

De Eben Haëzergemeente heeft een uitzonderingspositie. Deze wijkgemeente van bijzondere aard  met rechtspersoonlijkheid. Leden zijn als lid van de algemene kerkenraad en van het college van kerkrentmeesters, alleen adviserend lid van het college van kerkrentmeesters.


College van Kerkrentmeesters

voorzitter: Wim van Groenewoud
e-mail: voorzittercvk@pga-b.nl
secretaris: Leon de Vries
e-mail: secretariscvk@pga-b.nl
penningmeester: Andries Smeding
e-mail: penningmeestercvk@pga-b.nl


CvK – Jaarrekeningen
Actie Kerkbalans
Digitaal Collecte Portaal