Welkom bij de Pelgrimskerk

De Pelgrimskerkgemeente in Amsterdam-Buitenveldert is een hechte geloofsgemeenschap, die met beide benen in de samenleving staat.

Onze wijkgemeente is gelegen in Amsterdam, maar is kerkelijk een onderdeel van de Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert. De opdracht aan de gemeente is om in woord en daad te getuigen van de bevrijdende liefde van God.

Winterprogramma 2020-2021

Winterprogramma 2020-2021 Zoals u merkt hebben we een eenvoudig winterprogramma deze keer. Het coronavirus is hiervan de oorzaak. We kunnen nu niet alles aanbieden wat we zouden willen, We zien u graag overal maar helaas staat bij sommige onderdelen vermeld dat het...

Cantorij Pelgrimskerk

Cantorij Pelgrimskerk De cantorij van de Pelgrimskerk werkt aan 7 kerkdiensten mee, waaronder de vieringen met Kerstmis, Pasen en Pinksteren. De cantorij wordt op hoogtijdagen versterkt met musici en zingt met orgelbegeleiding. Elke vrijdagmiddag repetitie van...

2020-2021 Programma cantatediensten Pelgrimskerk

Programma 2020-2021 een serie cantatediensten samengesteld met kleine/solistische bezetting ivm Corona maatregelen. zo 11 oktober 2020 motetten van Lodovico da Viadana (voor alt en orgel) zo 25 oktober - Requiem á 5 van Cristobal de Morales (voor 1 tenor, orgel en...

Linguae atque Cordis

Linguae atque Cordis Vocaal ensemble, Linguae atque Cordis olv Bert ’t Hart De uitvoeringen van Vocaal Ensemble ‘Linguae Atque Cordis’ in de cantatediensten vallen onder ‘Muziek op de zondagmorgen.    

Vieringen

22 nov. Kerkdienst Pelgrimskerk

22 nov. Kerkdienst voorganger: ds. H.U. de Vries organist: dhr. D. Visser solist: dhr. B. ’t Hart ouderling: dhr. A. Lodder diaken: dhr. R. Freijmuth lector: mw. S. Langbroek Liturgie Preek

15 nov. Kerkdienst Pelgrimskerk

15 nov. Kerkdienst voorganger: drs. Renger Prent organist : dhr. B. ’t Hart solist:mw. J. A. Schuijt ouderling: dhr. G. Oud diaken: dhr. J.P. Haalebos lector: mw. J.M. van Zanten Liturgie Preek Kerkdienst 15 november 2020 Voorganger drs.Renger Prent

8 nov. Kerkdienst Pelgrimskerk

8 nov. Kerkdienst ds. H.U. de Vries orgel: dhr. R. van den Heuvel solozang: dhr. B. ’t Hart ouderling: mw. P.J. Versteeg diaken: mw. A.G. Visser lector: mw. P.J. Versteeg Liturgie Preek Na afloop van de kerkdienst, Rocus van den Heuvel op de piano met Noc turne in bes...

1 nov. Kerkdienst Pelgrimskerk

1 nov. Kerkdienst ds. J.J.A. Doolaard Liturgie Preek voorganger: ds. J.J.A. Doolaard organist: dhr. B. 't Hart solist: mw. J.A. Schuijt ouderling: mw. S. Langbroek diaken: dhr. D. Westra lector: mw. J.A. Schuijt

25 okt. Gedachtenis dienst Pelgrimskerk

25 okt. Gedachtenis dienst In deze cantatedienst gedenken wij degenen die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn. Tijdens de dienst zullen delen uit het requiem (‘missa pro defunctis’) van de Spaanse renaissancecomponist Christóbal de Morales (1500-1553) ten gehore...

Adventskalender

Adventskalender 2020 - Laat je licht schijnen Vanaf 29 november elke dag een vakje openen met bemoedigende of verdiepende tekst, een gedicht, muziek of een activiteit. Deze...

Leren en bezinnen

25 nov 2020: Bijbelkring Evangelie Matteüs

Bijbelkring over het Evangelie volgens Matteüs 25 november 2020 Matteüs vertelt het goede nieuws over Jezus met een eigen joods geluid. Je zou hem een schriftgeleerde kunnen noemen die Jezus als Messias ging erkennen. Vanuit verschillende standpunten laat de auteur...

25 nov 2020: Zonde – op zoek naar een eigentijds begrip

Zonde – op zoek naar een eigentijds begrip 25 november 2020 Als de meeste mensen deugen blijft het zonde als dat niet uit de verf komt. Maar als God niet langer als bestaande persoon wordt ervaren, tegen wie/wat zondig je dan? Een nieuw zondebegrip moet mensen...

25 nov 2020: Het Johannesevangelie

Het Johannesevangelie 25 november 2020 Het evangelie van Johannes is anders dan de andere drie en is opvallend eenvormig van taal en stijl. Wat dit evangelie interessant maakt, is de combinatie van gegevens uit Jezus’ leven en de theologische duiding daarvan. Door het...

25 nov 2020: Christelijke Meditatie

Christelijke Meditatie 25 november 2020 Stil worden rond een gekozen woord uit de christelijke traditie, dat is de kern van deze cursus Christelijke Meditatie. Door het gekozen woord te herhalen ontstaat verstilling en verdieping, leer je jezelf beter kennen en je...

18 nov 2020: Christelijke Meditatie

Christelijke Meditatie 18 november 2020 Stil worden rond een gekozen woord uit de christelijke traditie, dat is de kern van deze cursus Christelijke Meditatie. Door het gekozen woord te herhalen ontstaat verstilling en verdieping, leer je jezelf beter kennen en je...

21 nov. Meeleven met elkaar

Meeleven met elkaar: rondzendbrief aan de gemeenteleden van de Pelgrimskerk nummer 25 ( 21 november 2020 Van de wijkpredikant Oud en nieuwKomende zondag vieren we ons kerkelijk oudjaar. Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar, Voleindingszondag of zondag...

Muziek

Cantorij Pelgrimskerk

Cantorij Pelgrimskerk De cantorij van de Pelgrimskerk werkt aan 7 kerkdiensten mee, waaronder de vieringen met Kerstmis, Pasen en Pinksteren. De cantorij wordt op hoogtijdagen versterkt met musici en zingt met orgelbegeleiding. Elke vrijdagmiddag repetitie van...

2020-2021 Programma cantatediensten Pelgrimskerk

Programma 2020-2021 een serie cantatediensten samengesteld met kleine/solistische bezetting ivm Corona maatregelen. zo 11 oktober 2020 motetten van Lodovico da Viadana (voor alt en orgel) zo 25 oktober - Requiem á 5 van Cristobal de Morales (voor 1 tenor, orgel en...

Linguae atque Cordis

Linguae atque Cordis Vocaal ensemble, Linguae atque Cordis olv Bert ’t Hart De uitvoeringen van Vocaal Ensemble ‘Linguae Atque Cordis’ in de cantatediensten vallen onder ‘Muziek op de zondagmorgen.