Welkom bij de Pelgrimskerk

De Pelgrimskerkgemeente in Amsterdam-Buitenveldert is een hechte geloofsgemeenschap, die met beide benen in de samenleving staat.

Onze wijkgemeente is gelegen in Amsterdam, maar is kerkelijk een onderdeel van de Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert. De opdracht aan de gemeente is om in woord en daad te getuigen van de bevrijdende liefde van God.

Sam’s Kledingactie

Sam's kledinginzameling GAAT NIET DOOR In overleg hebben we als coördinatoren van de inzameling in Amstelveen besloten om de Kledinginzameling op 24 oktober NIET TE LATEN DOORGAAN! Wij achten het niet verantwoord om nu een inzameling te houden die a priori...

Winterprogramma 2020-2021

Winterprogramma 2020-2021 Zoals u merkt hebben we een eenvoudig winterprogramma deze keer. Het coronavirus is hiervan de oorzaak. We kunnen nu niet alles aanbieden wat we zouden willen, We zien u graag overal maar helaas staat bij sommige onderdelen vermeld dat het...

Cantorij Pelgrimskerk

Cantorij Pelgrimskerk De cantorij van de Pelgrimskerk werkt aan 7 kerkdiensten mee, waaronder de vieringen met Kerstmis, Pasen en Pinksteren. De cantorij wordt op hoogtijdagen versterkt met musici en zingt met orgelbegeleiding. Elke vrijdagmiddag repetitie van...

2020-2021 Programma cantatediensten Pelgrimskerk

Programma 2020-2021 een serie cantatediensten samengesteld met kleine/solistische bezetting ivm Corona maatregelen. zo 11 oktober 2020 motetten van Lodovico da Viadana (voor alt en orgel) zo 25 oktober - Requiem á 5 van Cristobal de Morales (voor 1 tenor, orgel en...

Linguae atque Cordis

Linguae atque Cordis Vocaal ensemble, Linguae atque Cordis olv Bert ’t Hart De uitvoeringen van Vocaal Ensemble ‘Linguae Atque Cordis’ in de cantatediensten vallen onder ‘Muziek op de zondagmorgen.    

Vieringen

25 okt. Gedachtenis dienst Pelgrimskerk

25 okt. Gedachtenis dienst In deze cantatedienst gedenken wij degenen die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn. Tijdens de dienst zullen delen uit het requiem (‘missa pro defunctis’) van de Spaanse renaissancecomponist Christóbal de Morales (1500-1553) ten gehore...

11 okt: Cantatedienst Pelgrimskerk

11 okt: Cantatedienst Pelgrimskerk Motetten van Lodovico da Viadana (voor alt en orgel) Vocaal ensemble, Linguae atque Cordis o.l.v Bert ’t Hart De uitvoeringen van 'het vocaal ensemble ‘Linguae Atque Cordis’ in de cantatediensten vallen onder 'Muziek op de...

4 okt: Kerkdienst Pelgrimskerk

4 okt Kerkdienst Liturgie voorganger: ds. E.M. Post organist: dhr. B. ‘t Hart solist: dhr. B. ‘t Hart ouderling: mw. P.J. Versteeg diaken: dhr. J.P. Haalebos lector: mw. J.A. Schuijt

20 sept Kerkdienst Pelgrimskerk

20 sept Kerkdienst In deze dienst wordt de solocantate ‘Trifft menschlich und voll Fehler sein’ van de Duitse componist Georg Philipp Telemann ten gehore gebracht. voorganger: ds. H.U. de Vries ouderling: mw. P.J. Versteeg diaken: dhr. D. Westra lector: mw. J.M. van...

Cantorij Pelgrimskerk

Cantorij Pelgrimskerk De cantorij van de Pelgrimskerk werkt aan 7 kerkdiensten mee, waaronder de vieringen met Kerstmis, Pasen en Pinksteren. De cantorij wordt op hoogtijdagen...

Leren en bezinnen

28 okt 2020: Bijbelkring Evangelie Matteüs

Bijbelkring over het Evangelie volgens Matteüs 28 oktober 2020 Matteüs vertelt het goede nieuws over Jezus met een eigen joods geluid. Je zou hem een schriftgeleerde kunnen noemen die Jezus als Messias ging erkennen. Vanuit verschillende standpunten laat de auteur van...

28 okt 2020: Het Johannesevangelie

Het Johannesevangelie 28 oktober 2020 Het evangelie van Johannes is anders dan de andere drie en is opvallend eenvormig van taal en stijl. Wat dit evangelie interessant maakt, is de combinatie van gegevens uit Jezus’ leven en de theologische duiding daarvan. Door het...

28 okt 2020: Christelijke Meditatie

Christelijke Meditatie 28 oktober 2020 Stil worden rond een gekozen woord uit de christelijke traditie, dat is de kern van deze cursus Christelijke Meditatie. Door het gekozen woord te herhalen ontstaat verstilling en verdieping, leer je jezelf beter kennen en je...

21 okt 2020: Christelijke Meditatie

Christelijke Meditatie 21 oktober 2020 Stil worden rond een gekozen woord uit de christelijke traditie, dat is de kern van deze cursus Christelijke Meditatie. Door het gekozen woord te herhalen ontstaat verstilling en verdieping, leer je jezelf beter kennen en je...

19 okt 2020: Meditatief Bijbellezen

Meditatief Bijbellezen: verhalen komen tot leven! 19 oktober 2020 Een time-out in de drukte van alledag. Stil worden en je voorstellen wat in een Bijbelverhaal gebeurt. Merken dat het gaat over mensen als jij. Mensen die ‘iets hebben’ met God. Herkennen wat zij...

25 okt. Pompoenactie

Help jij ons mee?! We zitten midden in de herfst en het is bijna halloween. Dat betekent: POMPOEN. Wij maken een heerlijke pompoensoep van biologische pompoenen gesponsord door De Kas. Voor slechts €5 euro koop je al zo'n rijke en heerlijke liter soep. Hiermee doneer...

23okt. Meeleven met elkaar

Meeleven met elkaar: rondzendbrief aan de gemeenteleden van de Pelgrimskerk nummer 23 (23 oktober 2020) Ware eredienstDe maatregelen om de Covid-19-pandemie in te dammen hebben ook de kerken tot noodzakelijke aanpassingen gedwongen. Dat maar heel weinig mensen...

Muziek

Cantorij Pelgrimskerk

Cantorij Pelgrimskerk De cantorij van de Pelgrimskerk werkt aan 7 kerkdiensten mee, waaronder de vieringen met Kerstmis, Pasen en Pinksteren. De cantorij wordt op hoogtijdagen versterkt met musici en zingt met orgelbegeleiding. Elke vrijdagmiddag repetitie van...

2020-2021 Programma cantatediensten Pelgrimskerk

Programma 2020-2021 een serie cantatediensten samengesteld met kleine/solistische bezetting ivm Corona maatregelen. zo 11 oktober 2020 motetten van Lodovico da Viadana (voor alt en orgel) zo 25 oktober - Requiem á 5 van Cristobal de Morales (voor 1 tenor, orgel en...

Linguae atque Cordis

Linguae atque Cordis Vocaal ensemble, Linguae atque Cordis olv Bert ’t Hart De uitvoeringen van Vocaal Ensemble ‘Linguae Atque Cordis’ in de cantatediensten vallen onder ‘Muziek op de zondagmorgen.