Welkom bij de Pelgrimskerk

De Pelgrimskerkgemeente in Amsterdam-Buitenveldert is een hechte geloofsgemeenschap, die met beide benen in de samenleving staat.

Onze wijkgemeente is gelegen in Amsterdam, maar is kerkelijk een onderdeel van de Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert. De opdracht aan de gemeente is om in woord en daad te getuigen van de bevrijdende liefde van God.

Vacature kerkelijk studentenwerker

Campus Uilenstede in Amstelveen is een van de grootste studentenwijken van Nederland. Ook in het naastgelegen Amsterdam-Buitenveldert wonen veel studenten. Voor hen wil de Protestantste Gemeente Amstelveen-Buitenveldert present zijn. Daarom bestaat sinds enkele jaren...

Schaduwzijden van het digitale tijdperk

Schaduwzijden van het Digitale Tijdperk Op dinsdag 8 juni vanaf 20.00 uur spreekt Marjolein Lanzing over de schaduwzijden van het digitale tijdperk in de Pelgrimskerk Buitenveldert, Van Boshuizenstraat 560 (ingang Backershagen). Voor het bijwonen van de lezing is...

Kerkbalans

Actie Kerkbalans Wat betekent de kerk voor u, voor jou? De antwoorden kunnen heel verschillend zijn: een plek van ontmoeting met God en mensen, van bezinning en rust, van aandacht voor de naasten dichtbij en ver weg, van vragen stellen. Steeds komt naar voren hoe...

Vieringen

9 mei Pelgrimskerk

9 mei kerkdienst Pelgrimskerk voorganger: ds. Jacob Meinders organist: dhr. B. ‘t Hart ouderling: dhr. G. Oud diaken: dhr. R. Freijmuth lector: mw. J.M. van Zante Liturgie

2 mei Pelgrimskerk

2 mei kerkdienst Pelgrimskerk voorganger: ds. H.U. de Vries ouderling: dhr.G.Oud diaken: dhr. D. Westra lector: mw. J.A. Schuijt zang en muziek: Caroline Stam, sopraan Annika Trentepohl, blokfluit Kalle de Bie, cello Bert ’t Hart, orgel solocantate ‘Deine Toten werden...

11 april Pelgrimskerk

11 april Kerkdienst Pelgrimskerk voorganger ds. Chr. Koldewijn Liturgie Preek ds Chr Koldewijn de Preek van ds.Chr Koldewijn De gehele kerkdienst ds. Chr. Koldewijn, zang van Nelly Versteeg en orgel  Dirk Visser

4 apr 2021: Pelgrimskerk

Paasmorgen, zondag 4 april 2021 In de dienst op de Paasmorgen, zondag 4 april, aanvang 10.30 uur, gaat ds. H.U. de Vries voor. Naast paasliederen zal de solocantate ‘Jauchzt, ihr Christen, seid vergnügt’ (TWV 1:955) van Georg Philipp Telemann (1681- 1767) ten gehore...

Cantorij Pelgrimskerk

Cantorij Pelgrimskerk De cantorij van de Pelgrimskerk werkt aan 7 kerkdiensten mee, waaronder de vieringen met Kerstmis, Pasen en Pinksteren. De cantorij wordt op hoogtijdagen versterkt met musici en zingt met orgelbegeleiding. Elke vrijdagmiddag repetitie van...

Veertigdagentijd

3 apr 2021: Podcast Marcus

Podcast Marcus: Het oudste verhaal over Jezus - M16 Drie vrouwen gaan in de vroege morgen op weg naar het graf. In deze veertigdagentijd leest ds. Werner Pieterse het oudste, meest sobere verhaal over Jezus voor. In tien afleveringen leest hij ter inspiratie het...

2 apr 2021: Podcast Marcus

Podcast Marcus: Het oudste verhaal over Jezus - M15 Pilatus geeft Jezus over om te worden gekruisigd. In deze veertigdagentijd leest ds. Werner Pieterse het oudste, meest sobere verhaal over Jezus voor. In tien afleveringen leest hij ter inspiratie het...

1 apr 2021: Podcast Marcus

Podcast Marcus: Het oudste verhaal over Jezus - M14 Nadat Jezus met de twaalf  de paasmaaltijd heeft gevierd wordt hij in de tuin gearresteerd en weggevoerd. In deze veertigdagentijd leest ds. Werner Pieterse het oudste, meest sobere verhaal over Jezus voor. In tien...

31 mrt 2021: Podcast Marcus

Podcast Marcus: Het oudste verhaal over Jezus - M13 Aan de rand van de stad 'op de olijfberg' spreekt Jezus sombere woorden over wat er komen gaat. In deze veertigdagentijd leest ds. Werner Pieterse het oudste, meest sobere verhaal over Jezus voor. In tien...

29 mrt 2021: Veertigdagen – bezinning week 6

Veertigdagen - bezinning Veertigdagentijd is een tijd van vasten en bezinning. Om samen de weg te gaan van donker naar licht, naar Pasen. In deze weken elke maandag een kleine handreiking. Om stil te staan bij het leven van Jezus en de zeven werken van barmhartigheid....

7 mei Meeleven met elkaar

Meeleven met elkaar: rondzendbrief aan de gemeenteleden van de Pelgrimskerk nummer 42 ( 7 mei 2021) HEMELVAART … God is in de hemel en jij bent op aarde … (Prediker 5:1). Deze week vieren we Hemelvaart. Hoewel, vieren? We spreken van kerstfeest, paasfeest en...

Uitgelicht

Vacature kerkelijk studentenwerker

Campus Uilenstede in Amstelveen is een van de grootste studentenwijken van Nederland. Ook in het naastgelegen Amsterdam-Buitenveldert wonen veel studenten. Voor hen wil de Protestantste Gemeente Amstelveen-Buitenveldert present zijn. Daarom bestaat sinds enkele jaren...

Uitnodiging PGA-B gemeentevergadering

Gemeentevergadering en Jaaroverzichten van de PGA-B Dinsdag 25 mei In een gemeentevergadering op afstand op dinsdag 25 mei leggen we u de jaarverslagen 2020 voor van het College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters. Ook informeren we u over de actualiteit...

Schaduwzijden van het digitale tijdperk

Schaduwzijden van het Digitale Tijdperk Op dinsdag 8 juni vanaf 20.00 uur spreekt Marjolein Lanzing over de schaduwzijden van het digitale tijdperk in de Pelgrimskerk Buitenveldert, Van Boshuizenstraat 560 (ingang Backershagen). Voor het bijwonen van de lezing is...

Sam’s Kledingactie: opbrengst

Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood: opbrengst De jaarlijkse kledinginzameling wordt in Amstelveen georganiseerd door samenwerking van de Rooms Katholieke Caritas en de Protestantse Diaconie. Dit jaar gaat het geld, dat de verkoop van ingezamelde kleding en...